Hitta utbildning | GRVUX

 

Nu är den ordinarie ansökningsperioden till utbildningarna som erbjuds med start i april avslutad. Den 20:e mars öppnar efteranmälan till de utbildningar som har platser kvar eller saknar reserver.

 

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning ansökningarna registreras. De som är först till kvarn med fullständiga ansökningar, som visar att de är behöriga att läsa, erbjuds plats på den sökta utbildningen.

 

Gilla och följ GRvux på www.facebook.com/grvux! Där hittar du alltid senaste nytt om de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna i Göteborgsregionen.

Hitta utbildning