Barnskötare/Elevassistent | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Brinner du för att arbeta med barn, på daghem eller i skolan är detta en utbildning för dig.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen är på heltid under ett år och en dag  i veckan studerar du hemma på distans de moment som du inte kan lära dig på arbetsplatsen.  Utgångspunkt för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.
 
Vart leder utbildningen
Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan. Barnen är i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar förskoleklass i sexårsåldern.  Arbetsgivare kan vara kommun eller privat.
 
Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Arbetsgivare kan vara kommun eller privat.
 
Kostnader för eleven
Kurslitteraturen bekostas av eleven
 
Informationsmöte
Informationen om utbildningen och yrkesområden ges individuellt under första samtal/intervju med eleven.
 
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider.
 
Plats för utbildningen
På arbetsplatsen
 
Utbildningsanordnare
Lerums vuxenutbildning
 
Ansvarig vuxenutbildning
Lerums vuxenutbildning
 
Studieperioder
Kontinuerlig antagning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
 
Du behöver också ett utdrag ur belastningsregistret

Kurser: 

Lärande och utveckling - PEDLÄR0
Pedagogiskt ledarskap - PEDPEG0
Människors miljöer - PEDMÄI0
Barns lärande och växande - PEDBAS0
Pedagogiskt arbete - PEGPEA0
Pedagogiska teorier & praktiker - PEDPED0
Specialpedagogik 1  - SPCSPE01
Naturguidning 1 - NAGNAT01
Skapande verksamhet - PEGSKP0

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Barn och fritid
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
50 veckor
Poäng: 
1 000
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: