Välkommen till GRVux | GRVUX

 

GRvux tar fram yrkesutbildningar i samverkan med arbetsgivarna i Göteborgsregionen. På så vis vet vi att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens krav och ger de kompetenser som efterfrågas.
När du går en yrkesutbildning genom GRvux läser du i huvudsak gymnasiala kurser. All utbildning erbjuds på heltid om inte annat anges, och ett antal utbildningar kan läsas med språkstöd. Utbildningarna är avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. Alla yrkes- utbildningar är studiemedelsberättigande hos CSN. 

 

Sidofilm: 

GRVux video