Validering av yrkeskompetens | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version
Ansökningsinformation: 

När du vill söka validering klickar du på länken som finns vid informationen om den utbildning du vill gå. Du kan också hitta länken här: https://gr.alvis.gotit.se/Student/

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen kan du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.

Valideringen delas in i tre steg:

  1. Den som bedöms ha tillräckliga förkunskaper genomgår en kartläggning av sin erfarenhet.
  2. Om personen har de kunskaper som krävs för att få en validering görs en fördjupad kartläggning och bedömning av kunskaperna.
  3. Vid behov kan eventuell kompletterande utbildning tillkomma.

När du söker ska du beskriva vilken erfarenhet du har av yrket, vilka arbetsuppgifter du har haft och hur länge du har arbetat med det. Skicka även med arbetsgivarintyg om du har några och även med eventuella betyg från utbildning inom yrket.

Utbildningsformerna: 

Validering
Du som har arbetat med ett yrke men inte har några betyg eller intyg som visar vilka kunskaper du har kan ansöka om validering. Validering innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor. Efter valideringen får du betyg eller intyg, och eventuellt finns även möjlighet att läsa vissa kompletterande kurser.

Validering är avgiftsfritt men du får själv köpa tillkommande kursmaterial, exempelvis böcker. Du kan även söka studiemedel hos CSN, läs mer om det på deras hemsida.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få söka validering måste du ha gått klart grundskolan eller motsvarande. Ofta behöver du även ha erfarenhet av yrket, läs mer om det under förkunskapskrav vid informationen om varje utbildning. Du kan söka validering från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha slutbetyg från gymnasiet för att kunna söka validering.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.