Yrkesvux | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version
Ansökningsinformation: 

När du vill söka till en yrkesutbildning går du vidare till ansökningssidan genom att klicka på länken som finns i informationen om den utbildning som du vill gå. Du kan också hitta länken här, studerandekonto GR Alvis

Om du behöver hjälp med att söka utbildningen kan du kontakta vuxenutbildningen i den kommun du bor i.
När du söker yrkesutbildningen är det viktigt att du skickar med dina betyg från skolan och eventuella intyg, tillstånd eller körkort som efterfrågas i förkunskapskraven.
Du kan antingen scanna in dem och skicka med när du söker utbildningen via ditt studerandekonto i GR Alvis eller kopiera dem och skicka papperskopior till vuxenutbildningen i den kommun där utbildningen du söker går. Har du sökt flera utbildningar, skicka till den kommun som arrangerar ditt förstahandsval. Här hittar du adresser.

Antagningsbesked skickas normalt senast ut två veckor innan kursstart, men vi  försöker alltid skicka dem tidigare om det är möjligt.

Utbildningsformerna: 

Yrkesutbildning
När du går en yrkesutbildning hos GRvux läser du huvudsakligen gymnasiala yrkeskurser. Mest tid tillbringar du på lektioner i skolan eller jobbar med grupparbeten, men ibland hålls även utbildningen på distans och då studerar du hemifrån. Det är också vanligt att flera veckor av utbildningen är praktik på arbetsplats. Då får du prova på ditt yrke och skapa kontakter i arbetslivet.

Hur lång utbildningen är beror på vilket yrke du har valt att utbilda dig till, det kan vara allt mellan sex månader och två år.

Utbildningarna avgiftsfria, men du får själv köpa det kursmaterial som behövs. En yrkesutbildning ger möjlighet att söka studiemedel hos CSN.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få gå en yrkesutbildning måste du ha gått klart grundskolan eller annan motsvarande utbildning. För en del utbildningar kan du även behöva ha andra kunskaper, läs mer om det under förkunskapskrav vid informationen om varje utbildning.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Du kan söka till en yrkesutbildning från och med den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år måste du ha slutbetyg från gymnasiet för att få gå en yrkesutbildning.