Yrkesvux med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version
Ansökningsinformation: 

Du som vill söka en yrkesutbildning med språkstöd ska gå in på www.GRvux.se. Klicka på länken som finns i informationen om utbildningen så kommer du till en ansökningssida i ett annat system, GRalvis. Du kan också hitta länken här, studerandekonto GR Alvis. Om du behöver hjälp med att söka yrkesutbildningen kan du prata med vuxenutbildningen i kommunen som du bor i.

Om du har tillgång till betyg, intyg eller annan information som visar att du har förkunskaper som du behöver för de sökta utbildningarna ska du kopiera dem. Skicka kopiorna till vuxenutbildningen i den kommunen som den yrkesutbildning du helst vill gå finns.

Adresser till vuxenutbildningarna i de olika kommunerna hittar du här.

Antagningsbesked skickas normalt senast ut två veckor innan kursstart, men vi  försöker alltid skicka dem tidigare om det är möjligt.

Utbildningsformerna: 

Yrkesutbildning med språkstöd
Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket. Kurserna är på gymnasienivå.

Oftast studerar du på lektioner i skolan, men ibland får du även studera hemma. I många yrkesutbildningar får du ha praktik i flera veckor. Då får du vara på en arbetsplats och lära dig att arbeta med yrket.

Oftast studerar du mellan ett och två år. Utbildningen är avgiftsfri men du måste köpa dina böcker.

I en yrkesutbildning med språkstöd är de gymnasiala och grundläggande kurserna studiemedelsberättigade. För mer information om dina möjligheter att få bidrag och låna pengar kontakta CSN. Läser du svenska för invandrare bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare före du söker studiemedel. Om du är nyanländ i Sverige eller inskriven på Arbetsförmedlingen ska du i första hand kontakta dem för att få mer information om din finansiering under studietiden.

Vem får söka?
Utbildningarna vänder sig till dig som är folkbokförd i någon av Göteborgsregionens 13 kommuner. Bor du någon annanstans måste din hemkommun betala utbildningskostnaderna. Skriv i så fall ut din ansökan från ditt studerandekonto. Lämna utskriften tillsammans med betygskopior och eventuellt andra bilagor till vuxenutbildningen i din hemkommun. Bifoga också ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När din hemkommun lämnat sitt besked till kommunen där ditt förstahandsval anordnas kan vi behandla din ansökan.

För att få studera på en yrkesutbildning med språkstöd ska du läsa eller ha läst sfi (Svenska för invandrare) eller läsa men inte slutfört Svenska som andraspråk grundläggande. Du måste också kunna tillgodogöra dig utbildningen vilket innebär att du bör ha slutförd grundskoleutbildning eller motsvarande.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Du som bor i Göteborgsregionen och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier har möjlighet att läsa en yrkesutbildning genom GRvux, även om du saknar de sista fyra siffrorna i ditt personnummer. För att göra en ansökan behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommun du bor. Kontaktuppgifterna hittar du här.

För några utbildningar ska du även ha fler kunskaper. Det kan du läsa om där det står förkunskapskrav vid informationen om yrkesutbildningen på GRvux:s hemsida. Om du saknar betyg eller intyg kan du få göra ett test där du visar dina kunskaper.

Du kan söka till en yrkesutbildning med språkstöd från den 1 juli samma år som du fyller 20 år. Om du är mellan 16 och 19 år ska du prata med gymnasieskolan i den kommun som du bor i.