Fastighetsskötare med språkstöd - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Svenska
I utbildningen ingår förutom yrkeskurserna även språkstudier. Antingen på SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
 

Viktig information

Vi samarbetar med representanter från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Du följer handledarens arbetstider på Lärlingsplatsen.
Studietakt: Heltid
 

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs kartläggning 80p
Växtkunskap fastighetsskötsel 100p
Värmelära 100p
Verktygs och materialhantering 100p
Fastighetsförvaltning 100p
Fastighetsservice byggnader 100p
Fastighetskommunikation 100p
Fastighetsservice VVS 100p
Yttre miljö - maskiner och verktyg 100p
Orienteringskurs datakunskap 50p
SFI undervisningstimme
Grundläggande svenska som andra språk

Tillval
Orienteringskurs modersmålsstöd 150p
 

Utbildningen leder till

Du kan få arbete som fastighetsskötare. Du ansvarar för den intre och yttre skötslen av fastigheten. Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheterr, på sjukhus och affärscentra. Du har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service. Din arbetsplats är både inom-hus och utomhus.
 

Kostnader för eleven

Kostnader för litteraturböcker
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 70% av din utbildningstid
 

Studieperioder

Termin 1)   2021-04-05 -- 2021-07-09
Termin 2)   2021-08-09 -- 2021-12-31
Termin 3)   2022-01-03 -- 2022-02-25
 

Antagning

Du kan bli kallad till en intervju efter att du sökt utbildningen. Om du går vidare blir du antagen. Ett antagningsbesked och en kallelse skickas till dig därefter. 

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölndal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetskommunikation FAFFAT0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetsservice VVS FASFAE0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetsservice byggnader FASFAS0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A80 80 Datoranvändning KGYORI11C-DA 50 Yrkessvenska 150 poäng KGYORI11F150 150 Värmelära SYSVÄM0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Verktygs- och materialhantering VEKVEK0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Växtkunskap fastighetsskötsel VÄXVÄK0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Yttre miljö maskiner och verktyg YTTYTR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Lärlingsvux med språkstöd

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
VVS och Fastighet
Utbildningsort: 
Mölndal
Längd: 
43 veckor
Poäng: 
1 100
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRX-FAS-2104-ML