Lager och logistik med språkstöd - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare samt svenskalärare på skolan som hjälper dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Lärlingsutbildning med språkstöd innebär att du samtidigt studerar yrkeskurser och svenska, både i skolan och ute på arbetsplatsen. 
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen är för dig som vill jobba på lager. Du lär dig köra truck och arbeta med den administation som finns på ett transportföretag. Du kommer lära dig grunder kring logistik, som exempelvis att arbeta på en terminal med omlastning, och planering av transporter, både inrikes och utrikes. Under utbildningen får du efter ett tag välja en inriktning. 

Inriktning Truckförare-Lagerarbete
Du får lära dig om lager och godshantering, exempelvis lastning och lossning av lastfordon samt hur man skyddar saker i samband med varuhantering och transporter. Att plocka varor och hantera dokument är andra arbetsmoment som ingår också, liksom truckutbildning, för truck typerna A och B truckar.

Inriktning Transportledare-Speditörassistent
Du får lära dig om transportledning och spedition, exempelvis att boka och planera transporter samt? att arbeta säkerhet. Du kommer även lära dig hur transporter in och ut ur landet går till, samt hur man skickar faktura, har kundkontakter och andra allmänna arbetsmoment.

I båda inriktningarna får du certifikat för Farligt Gods, ADR 1:3.

Kurser som ingår
Orienteringskurs
Yrkessvenska
INKLOG01 Logistik 1  
INKLOG02 Logistik 2
LAGLAG0 Lageradministration-terminallogistik
LAGLAP0 Lagerprocesser 

Inriktningskurser
GODGOD1 Godshantering - Inriktning lagerarbetare  
LAGPLO0 Plocklagerhantering - Inriktning lagerarbetare  
GODMAL0 Maskinell Godshantering - Inriktning lagerarbetare  
INKINK01 Inköp 1 - Inriktning transportplanerare/speditörer
INKINK02 Inköp 2 - Inriktning transportplanerare/speditörer
INKTRP0 Transport-spedition - Inriktning transportplanerare/speditörer

SFI/Svenska
SFIKUC92 Svenska för invandrare kurs C
SFIKUD92 Svenska för invandrare, kurs D
SFIKUC93 Svenska för invandrare kurs C   
SFIKUD93 Svenska för invandrare, kurs D
SFIKUC91 Svenska för invandrare kurs C   
SFIKUD91 Svenska för invandrare, kurs D
GRNSVAA Svenska som andraspråk del A
GRNSVAB Svenska som andra språk del B
GRNSVAC Svenska som andra språk del C
GRNSVAD Svenska som andra språk del D
 

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta inom lager och logistik inom inriktningarna.
 

Kostnader för dig

Du betalar själv kurslitteratur. På vissa företag kan du behöva betala arbetskläder själv. Resor från och till skola och praktikplats.
 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.
 

Studieperioder

2021-04-05--2021-07-02 - Poäng 280p
2021-08-02--2021-12-31 - Poäng 450p
2022-01-03--2022-04-15 - Poäng 350p
Tillkommer eventuellt poäng om man blir placerad på svenska grund.
 

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid. Om vi får fler godkända ansökningar än vi har platser sker lottning. Vi lottar då också fram reservplatserna.

Antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Alingsåsvägen 7 A, 443 80 Lerum
Utbildningsanordnare: Lerums vuxenutbildning
Ansvarig vuxenutbildning: Lerums vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs B eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Lärlingsvux med språkstöd

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
50 veckor
Poäng: 
1 080
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRX-LAL-2104-LM