Bagare - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Bagare är ett hantverksyrke där du får använda din kreativitet!"
Elev på bagarutbildningen

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Kurs starter och ansökningsperioder
Kursstart orienteringskursen: 7 oktober, sista kompletterings- och ansökningsdag 26 augusti.
Kursstart lärlingsutbildningen: 4 november.

Utbildningens innehåll
Kurspaketet Bagare är för dig som vill arbeta med ett hantverk. Du vill skapa bröd och konditoriprodukter men saknar arbetslivserfarenhet eller betyg från restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri. I utbildningen studerar du lika delar bageri som konditori men också livsmedelshygien.

Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag.
 
Utbildningen leder till
När du har genomfört utbildningen blir du bagare. Arbetsuppgifterna för en bagare är att arbeta med produktion av bageri- och konditoriprodukter. Arbetet sker oftast på tidig morgon eller i skift så var beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Kostnader för eleven
Ca 1 900kr. Kostnaden är en materialavgift och den delas upp på mindre belopp.

Informationsmöte
För att kunna bli antagen till en lärlingsutbildning måste du delta i ett obligatoriskt informationsmöte på skolan. Du kommer bli kallad till informationsmöte om utbildningen via e-post innan kursstart.

Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Prioritering sker utifrån utbildningsbakgrund.

Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.

Utbildning på arbetsplatsen
70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.

Utbildningsanordnare
Studium
Skånegatan 20, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
60 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
måndag, augusti 26, 2019
Anmälningskod: 
GRL-BAK-1901-GG