Byggnadsträarbetare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningens innehåll
 
Är du intresserad av att jobba i byggbranschen och inrikta dig på trä som material? Med en lärlingsutbildning till byggnadsträarbetare tillbringar du största delen på en arbetsplats, vilket gör det lättare för dig att få jobb efter avslutad utbildning.
 
Byggnadsträarbetare är ett modernt yrke från förr och väljer du att utbilda dig till byggnadsträarbetare kommer du ut på en arbetsmarknad som erbjuder moderna och omväxlande yrken. Byggnadsträarbetare är ett hantverksjobb som kräver stor yrkesskicklighet. 
 
Träarbetare arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av hus men också med anläggningsarbete som exempelvis brobygge. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att till exempel konstruera bärande konstruktioner, formar för betonggjutning, inredning och montera gipsskivor.
 
Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Utbildningen är CSN berättigad. I samarbete och med hänsyn till branschens krav, BYN, ger vi dig förutsättningar att bli en skicklig byggnadsträarbetare.
 
För mer information om att läsa som lärling till byggnadsträarbetare, gå in på http://www.lerum.se/Skolsidor/Lerums-vuxenutbildning/Lerums_vuxenutbildning/Utbud/Larlingsutbildning/byggsnickare/
Kostnader för eleven
Litteraturen och arbetsmaterial/verktyg bekostas av eleven
 
Informationsmöte
Informationen om utbildningen och yrkesområden ges individuellt under första samtal/intervju med eleven.
 
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider.
 
Plats för utbildningen
På arbetsplatsen
 
Utbildningsanordnare
Lerums vuxenutbildning
 
Ansvarig vuxenutbildning
Lerums vuxenutbildning
 
Studieperioder
Kontinuerlig antagning
 
Ansökningsformulär
http://www.lerum.se/globalassets/documents/skolsidorna/vuxenutbildningen/larling/ansokningsblankett-larling-3.pdf

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk

Kurser: 

Kurser som ingår är:
- Husbyggnadsprocessen
- Golvläggning 3 - trä och laminat
- Husbyggnad 1
- Husbyggnad 2
- Husbyggnad 3 ombyggnad
- Trä 1 stommar
- Trä 2 beklädnad
- Trä 3 montage

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
60 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRL-BTA-2019-LM