Hotell, reception och konferens | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Alla hotellgäster är här av olika anledningar, det kan vara konferens eller  bröllop och utmaningen ligger i att göra alla nöjda." Elev på Hotell- reception och konferensutbildningen
 
Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.
 
Utbildningens innehåll
Lärlingsutbildningen Hotell, reception och konferens omfattar 800 gymnasiepoäng. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika avdelningar på ett hotell, så som våningsservice, frukost, konferens och reception. Du får lära dig ett hotellbokningsprogram som stärker dina kompetenser om du vill arbeta som receptionist. Du får också en unik möjlighet att skapa ett nätverk som kan öka chanserna till en framtida anställning inom hotellbranschen. Utbildningstiden är ca 40 veckor.
 
Utbildningen leder till
Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika avdelningar på ett hotell så som våningsservice, frukost, konferens eller reception.
 
Kostnader för eleven
Du betalar för böcker och andra läromedel.
 
Informationsmöte
För att kunna ansöka och bli antagen till en lärlingsutbildning måste du delta på något av våra obligatoriska informationsmöten. Anmälan till informationsmötet och datum för detta finna på Arbetsmarknad och vuxenutbildnings hemsida www.goteborg.se/larling. Ansökan görs på plats på informationsmöte.
 
Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Priorietering sker utifrån utbildningsbakgrund. Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingnsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.
 
Utbildningsanordnare
ABF Vuxenutbildning
Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan
 
Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
 
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Engelska
 
Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.
 
Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).
 
Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.
 

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hotell och Turism
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
40 veckor
Poäng: 
800
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRL-HRK-2019-GG