Hotellmedarbetare med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Vill du arbeta inom hotell, reception och konferens? Då har du hittat rätt utbildning!" Elev på utbildningen.
 
Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.
 
Utbildningens innehåll
Lärlingsutbildning Hotellmedarbetare med språkstöd innehåller gymnasiekurser på 600 poäng inom hotelll och turism som du läser kombinerat med svenska på antingen SFI-nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande/gymnasienivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som jobbar nära ihop med en svensklärare. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika avdelningar på ett hotell, så som våningsservice, frukost, konferens och reception. Utbildningstiden är ca 40 veckor.
 
Utbildningen leder till
Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika avdelningar på ett hotell så som våningsservice, frukost, konferens eller reception.
 
Kostnader för eleven
Du betalar för böcker och andra läromedel.
 
Informationsmöte
För att kunna ansöka och bli antagen till en lärlingsutbildning måste du delta på något av våra obligatoriska informationsmöten. Anmälan till informationsmötet och datum för detta finna på Arbetsmarknad och vuxenutbildnings hemsida www.goteborg.se/larling. Ansökan görs på plats på informationsmöte.
 
Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Priorietering sker utifrån utbildningsbakgrund. Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingnsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.
 
Utbildningsanordnare
ABF Vuxenutbildning
Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan
 
Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskaper: 

Utbildningen är avsedd för dig som:

- läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska

- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå

- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

 

Personliga intervjuer genomförs innan beslut om antagning. Du som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan söka Lärling - Hotell, reception och konferens.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hotell och Turism
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
40 veckor
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRX-HRK-1901-GG