Hovslagare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Är du intresserad av att bli hovslagare är detta en utbildning för dig!
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen är på heltid på i 80 veckor som omfattar 1 700 gymnasiepoäng och innehåller 74 veckors praktik.
Hovslagarutbildningen ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper i hovslageri. Detta är en grundutbildning och  godkänd av jordbruksverket och svenska hovslagarföreningen.
 
Vart leder utbildningen
Hovslagare
 
Kostnader för eleven
Litteraturen och arbetsmaterial/verktyg bekostas av eleven
 
Informationsmöte
Informationen om utbildningen och yrkesområden ges individuellt under första samtal/intervju med eleven.
 
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider.
 
Plats för utbildningen
På arbetsplatsen
 
Utbildningsanordnare
Lerums vuxenutbildning
 
Ansvarig vuxenutbildning
Lerums vuxenutbildning
 
Studieperioder
Kontinuerlig antagning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk

Kurser: 

Hantverk - introduktion - HAVHAV0
Hanverksteknik 1 - HAVHNT01
Hanverksteknik 2 - HAVHNT02
Hanverksteknik 3 - HAVHNT03
Hanverksteknik 4 - HAVHNT04
Hippologi - anatomi och fysiologi - HIOHIP0
Hippologi - avel och hästens hälsa - HIOHIO0
Entreprenörskap - ENTENR0
Hästkunskap 1 - HÄTHÄS01
Hästkunskap 2 - HÄTHÄS02
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 - DJRDJU01
Material och miljö - HVKMAE0

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hantverk
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
80 veckor
Poäng: 
1 700
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: