Hovslagare - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
----------------------------------------------------------------

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Utbildningens innehåll
Hovslagarutbildningen ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper inom grunderna av hovslageri. Under utbildningen kommer du bland annat träna mycket smide och olika typ av funktionell skoning samt få kunskaper inom hippologi, hästkunskap och djurvård.

Förutom tiden hos praktikföretaget innehåller utbildningen 14 utbildningsveckor utspridda över två år. Detta är skolförlagda veckor, vi utgår från våra lokaler i Lerum och Kungsbacka. Deltagande under dessa veckor är obligatoriskt. Du får även möjlighet att åka på tävlingar, föreläsningar och utlandspraktik som ytterligare kan stärka din kompetens.
 
Lärlingsutbildningen är en tvåårig grundutbildning som är godkänd av Jordbruksverket och är i samarbete med Svenska hovslagarföreningen. I vår utbildning kommer du träffa många meriterade hovslagare, både som lärare och handledare.

Kurser som ingår
HAVHAV0 Hantverk - introduktion
HAVHNT01 Hanverksteknik 1  
HAVHNT02 Hanverksteknik 2  
HAVHNT03 Hanverksteknik 3
HAVHNT04 Hanverksteknik 4
HIOHIP0 Hippologi - anatomi och fysiologi
HIOHIO0 Hippologi - avel och hästens hälsa
ENTENR0 Entreprenörskap
HÄTHÄS01 Hästkunskap 1
HÄTHÄS02 Hästkunskap 2
DJRDJU01 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
HVKMAE0 Material och miljö

Utbildningen leder till
Efter vår tvååriga grundutbildning har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som hovslagare på grundnivå (länk JBV). Därefter söker du till en tilläggsutbildning för fördjupande kunskaper, för att kunna söka certifiering enligt Jordbruksverkets regler, som du kan läsa om här: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbete...

Via de här länkarna kan du läsa mer och titta på en film om yrket:
https://youtu.be/YiWsWkNBQTI
https://www.framtid.se/yrke/hovslagare

Kostnader för eleven
Kurslitteratur, arbetsmaterial/verktyg samt resor bekostas av eleven.

Antagningsprocess
När vi har tagit emot din ansökan - efter att den har blivit beviljad av din hemkommun - kallas du till en intervju vid nästa möjliga tillfälle. Då får du även göra några övningar i smedjan som bedömer din lämplighet för utbildningen. Därefter följer två veckors prövning hos en handledare som vi väljer, vilket kallas orienteringskurs.

Bedöms du som lämplig för utbildningen matchar vi dig mot en passande handledare. Ibland kan denna process ta tid och det är inte ovanligt med ett par månaders väntetid innan du blir antagen till hela lärlingsutbildningen.

För att vi ska bibehålla hög kvalitet i utbildningen behöver vi ha ett brett geografiskt upptagningsområde. Det en stor fördel för dig om du är flexibelt inställd till att få en handledare på annan ort och t ex kan tänka dig att flytta under utbildningens gång.
 
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Utbildningen genomförs på ett eller flera företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Har du önskemål att utbilda dig hos en speciell hovslagare/handledare kan detta ibland vara möjligt, enbart efter godkännande av Lerums vuxenutbildning. En godkänd hovslagare/handledare behöver ha meriter (gesäll-, mästarbrev), flera års erfarenhet, samt utbildning med stor vikt på fullständig utbildning. Handledaren bör ha en stor variation av hästar till vardags och lärlingen bör ges möjligheter för att träna smide.

Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. En hovslagare arbetar ofta oregelbundna tider och besöker sina kunder på plats. Det kan bli långa dagar och långa avstånd mellan kunderna.

Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande

Handlingar som skall bifogas ansökan
Betyg samt CV.

Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till kommunarkivet.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hantverk
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
80 veckor
Poäng: 
1 700
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
lördag, november 30, 2019
Anmälningskod: 
GRL-HOV-2001-LM