Hundskötare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
 
Utbildningens innehåll
För dig som planerar att öppna eller arbeta på hunddagis eller pensionat erbjuder utbildningen en gedigen hunddagisutbildning på arbetsplatsen som gör det möjligt för dig att känna dig trygg i din roll som hunddagis-/pensionatsföreståndare. I vår utbildning sammarbetar vi med "Royal Dog education" som uppfyller Jordbruksverkets kriterier för att öppna/bedriva hunddagis/pensionat.
 
Utbildningen innehåller:
Dagisrutiner
Hundens språk och behov
Starta eget intro
Etologi
Stress, aktivering, berikning
Problemhundar och problemhundsägare
Vardagslydnad
Friskvård, massage
Raskunskap
Hundens hälsa
Hundens språk och beteende
Smittspridning
Djurskyddslagen
Kundhantering
 
Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Priorietering sker utifrån utbildningsbakgrund. Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingnsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter en intervju och att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.
 
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Utbildningens genomförs ute på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med handledare.
 
Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
 
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
 
Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga ett personligt  brev med CV till din ansökan, ett utdrag från polisens belastningsregister samt kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.
 
Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för utbildningen (se utbildningsbeskrivningen).
 
Borttappade originalbetyg:
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

HUNHUN01 Hundkunskap 1
HUNHUN02 Hundkunskap 2
HUNHUN03 Hundkunskap 3
HUNTRN0 Träning av hund
DJUSÄL01 Sällskapsdjur 1
DJUSÄL02 Sällskapsdjur 2

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Naturbruk
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
30 veckor
Poäng: 
600
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRL-HUN-2019-LM