Lärlingsutbildningar i Göteborg | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

LÄRLING - www.goteborg.se/larling
 
En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.
 
Vem kan ansöka om lärlingsutbildning?

Du kan söka en lärlingsutbildning om du:
- är folkbokförd i Göteborgsregionen eller om din hemkommun anger att de är villiga att betala för din utbildningsplats,
- är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
- har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.
 
Du kan behöva vissa grundläggande förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. I kurskatalogen står det vilka förkunskaper som gäller för den utbildning du är intresserad av.
 
Så här ansöker du

Du kan ansöka till en lärlingsutbildning genom att delta i ett obligatoriskt informationsmöte och därefter bli antagen till en orienteringskurs. Gå in på www.goteborg.se/larling och anmäl dig.
 
Upplägg

Under orienteringskursen, som varar i fyra veckor, gör du en studieplanering och du besöker din eventuella lärlingsarbetsplats. I samband med orienteringskursen får du veta om du blir antagen till lärlingsutbildningen.

Beroende på yrkesinriktning kan utbildningstiden variera mellan 5 månader och 2 år (400-1600 poäng).
 
Vilka lärlingsutbildningar finns att söka?
Gå in på www.goteborg.se/larling för mer information.
 

Förkunskaper: 
Kurser: 

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Utbildningsort: 
Göteborg
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: