Lager och logistik | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningens upplägg är individuell och kan sträcka ut sig mellan 4-12 månader.
Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba på lager med truckkörning och administration, terminalarbete med omlastning av lastfordon och administration, och eller transportledning av lastfordon inrikes eller utrikes, med andra ord grundläggande logistik, som också är en bra grund för vidare studier på YH.  
 
Utbildningen leder till
Truckförare-Lagerarbete
Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering såsom lastning, lossning av lastfordon och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter.
Varuplock, hantering av dokument är andra arbetsmoment som ingår.
Truckutbildning, för truck typerna inom A och B truckar
 
Transportledare-Speditörassistent
Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom transportledning – Spedition.
Boka och planera transporter samt  att arbeta säkerhetsmedvetet  Du kommer lära dig hur import- och exporttransporter går till. Fakturering, stansning, kundkontakter och allmänna arbetsmoment som finns på ett Transport/speditionsföretag
 
I båda utbildningarna får du kunskap och certifikat för Farligt Gods, ADR 1:3.
 
Kostnader
Ca 2000 kr för kurslutteratur och skyddskläder
 
Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Priorietering sker utifrån utbildningsbakgrund. Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter en intervju och att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.
 
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Utbildningens genomförs ute på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning.
Du kommer att arbeta tillsammans med handledare.
Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
 
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

 
Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga ett personligt  brev med CV till din ansökan samt kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.
 
Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för utbildningen (se utbildningsbeskrivningen).
 
Borttappade originalbetyg:
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

 

Kurser: 

INKLOG01         Logistik 1
INKLOG02         Logistik 2
LAGLAG0          Lageradministration-terminallogistik
LAGLAP0          Lagerprocesser 
GODGOD1        Godshantering
LAGPLO0          Plocklagerhantering
GODMAL0         Maskinell Godshantering
INKINK01          Inköp 1
INKINK02          Inköp 2
INKTRP0           Transport-spedition
 

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Lerum
Poäng: 
1 000
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRL-LAL-2019-LM