Målare - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Målare lärling - Lärande målare

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
----------------------------------------------------------------

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom Komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har handledare på arbetsplatsen och yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen kommer att innehålla två spår. Spår 1 är för personer som inte har svenska som modersmål. Spår 2 är för personer som har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller har motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är arbetsplatsförlagd och kommer att genomföras på de platser där Eksta Bostads AB och Brixly samverkar. Utbildningen startar på skolan med kartläggning av tidigare erfarenheter och kunskaper samt genomgång av grundläggande teoretiska och praktiska moment. Besök kommer att göras på arbetsplats för att på bästa sätt förbereda inför den arbetsplatsförlagda tiden. Därefter förläggs huvuddelen av utbildningen på arbetsplats. Om du arbetat inom branschen tidigare görs en validering, vilket kan göra din utbildning kortare. Utbildningen har ett planerat studieuppehåll på 4 veckor under sommaren 2020.

En målare kan ha många olika arbetsplatser, vissa företag kan ha nya objekt flera gånger i veckan och vissa företag arbetar endast med stora omfattande måleriarbeten. En målare arbetar både inomhus och utomhus. Arbetsmoment som ingår är t ex: målningsarbeten på olika typer av ytor som vägg, tak, fasad, spackling och tapetsering.

Utbildningen leder till
Efter godkänd utbildning har du möjlighet att söka arbete hos ett stort antal måleriarbetsgivare. Du kommer också få ett brett kontaktnät inom branschen. Byggbranschen är i stort behov av kompetens inom många olika yrkesroller. Med en lärlingsutbildning får du meriterande yrkeserfarenheter samtidigt som du utbildar dig. Praktisk erfarenhet, studier och referenser i ett och samma paket. Utbildningen ger en bra grund till jobb och bra erfarenhet för den som vill utbilda sig vidare till andra jobb inom branschen, till exempel, arbetsledare, färgsättare.

Viktig information
Obligatoriska intervjuer kommer att ske från 12 november till 10 december. Under intervjuerna kommer den sökande att få lösa några enkla matematikuppgifter i syfte att säkerställa att eleven har nödvändiga matematikkunskaper. Intervjuer och informationsmöte kommer att vara på Elof Lindälvsgymnasium

Välkommen till informationsmöte på Elof Lindälvs gymnasium sal B73 torsdag 21 november klockan 17-18.  

Kostnader för eleven
Brixly kommer att tillhandahålla arbetskläder samt nödvändig skyddsutrustning. Transport till och från arbetsplats samt mat får du själv stå för.

Plats för utbildningen
Kursen är förlagd till Elof Lindälvs Gymnasium, samt på någon av Brixlys, med partnerföretags arbetsplatser, i Göteborgsområdet. 

Utbildningsanordnare
Elof Lindälvs Gymnasium

Ansvarig vuxenutbildning
Kungsbacka Vuxenutbildning

Studieperiod
Spår 1 period 1: 2020-01-13 - 2020-07-03
Spår 1 period 2: 2020-08-03 - 2021-05-07
 
Spår 2: period 1: 2020-01-13 - 2020-07-03
Spår 2: period 2: 2020-08-03 - 2021-03-05
 
Förkunskaper
Det finnas två spår i utbildningen:
Spår 1:  För personer som inte har svenska som modersmål, vilket innebär att man då läser kompletterande yrkessvenska. Förkunskapskrav för spår 1 är godkänt betyg i sfi-C eller motsvarande kunskaper och inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Spår 2: För personer som har svenska som modersmål. Förkunskapskrav för spår 2 är godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller har motsvarande kunskaper.
 
Studietakt: 100%
Första ansökningsdag: 2019-11-01
Sista ansökningsdag: 2019-11-30
Sista kompletteringsdag: 2019-11-30
Kursstart: 2020-01-13

Innehåll kurspaket
Kartläggning (KGYORI11A) 100 poäng,
Orienteringskurs yrkessvenska (KGYORI1JJ) 200 poäng
Måleriprocessen MARMAL00, 200 poäng, 
Måleri 1 MARMAL01, 200 poäng,
Måleri 2 MARMAL02, 200 poäng,
Måleri 3 MARMAL03, 200 poäng,
Måleri 4 MARMAL04, 200 poäng,
Summa: 1100 - 1300 poäng

Skolform: Gymnasial utbildning
Ämnesområde: Bygg och anläggning
Poäng: 1100 - 1300 beroende på vilket spår du ansöker till
Studieform: Gruppundervisning, dag
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha:

Spår 1: Godkänt betyg i sfi-C eller motsvarande kunskaper och inte vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Spår 2: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller har motsvarande kunskaper.

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
65 veckor
Poäng: 
1 300
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
lördag, november 30, 2019
Anmälningskod: 
GRL-MAL-2001-KA