Målare - lärling (Lerum) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen är på en arbetsplats. Du har en handledare/lärare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som hjälper dig genom utbildningen på skolan. Utbildningen är på heltid.
 

Utbildningens innehåll

En utbildning till målare är för dig som vill arbeta med många saker inom måleriyrket. Du lär dig grunderna i måleriprocessen och får mer kunskap inom flera typer av måleri. Du ska kunna arbeta både inomhus och utomhus, i privata hus och stora lokaler, nya hus, och även hus som behöver renoveras. I skolan lär du dig i workshops  (du övar praktiskt) uppgifter som ger dig bättre måleriteknik som t ex gammaldags måleri och tapetsering. Du får teori en dag i veckan.
 

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som målare.
Här kan du läsa mer om yrket samt se på filmer:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke/hitta-yrken/yr...
https://www.framtid.se/yrke/malare
https://youtu.be/DMAZ0v3Bgvk
 

Kostnader för eleven

Eleven betalar själv kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan du också behöva betala.
 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Komvux arrangerar praktikplatsen i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Detta kan kanske betyda att du börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats, som kan ligga i annan kommun. I regel får man ingen lön från företaget under utbildningen, däremot kan du ansöka om bidrag från CSN.
 

Studieperioder

2022-04-04--2022-07-01
2022-08-01--2022-12-30
2023-01-02--2023-03-24
 

Antagning:

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerum
Utbildningsanordnare: Lerums vuxenutbildning
Ansvarig vuxenutbildning: Lerum
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska grund eller svenska som andraspråk grundläggande
 
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Lerum
Längd: 
47 veckor
Poäng: 
1 080
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRL-MAL-2204-LM