Mekaniker tunga fordon - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Gillar du problemlösning och teknik? Då är tunga fordonsutbildningen något för dig!"
Elev på Mekaniker tunga fordonsutbildningen

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Utbildningens innehåll
Dagens nyare fordon kräver att du har en fördjupad teknisk kunskap inom bl.a. elektronik och data. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få en anställning som tekniker. Du lär dig grundläggande fordons- och reparationsteknik i skolans teori- och praktiksalar.

Utbildningen leder till
Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med mekaniskt arbete på tunga fordon på en verkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. En fordonstekniker inom området tunga fordon har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter såsom lastbil- och bussreparationer, arbete med bygg- och entreprenadmaskiner, på åkerier som har egen verkstad, bärgningsföretag, bensinstationer, däckfirmor, bilprovningsföretag m.m.

Viktig information
Körkort är inget krav för att delta i undervisningen, men de flesta arbetsgivare kräver det för anställning.

Kostnader för eleven
Du betalar för böcker och andra läromedel. Kostnad för skyddskläder cirka 1000 kronor.

Informationsmöte
För att kunna bli antagen till en lärlingsutbildning måste du delta på något av våra obligatoriska informationsmöten. Du kommer bli kallad till informationsmöte ca tre veckor före utbildningen startar.

Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Prioritering sker utifrån utbildningsbakgrund.
Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.

Utbildning på arbetsplatsen
70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.

Utbildningsanordnare
Göteborgs Tekniska College
Personalvägen 13, Göteborg

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Kurs starter och ansökningsperioder
Ansökningsperiod: 3 - 30 oktober
Kursstart orienteringksurs: 13 januari
Kursstart lärlingsutbildning: 10 februari
Sista kompletteringsdag: 6 november
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Om betyg i matematik saknas kallas sökande till skolan för en bedömning om förutsättningar för studier finns.

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
65 veckor
Poäng: 
1 400
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
onsdag, november 6, 2019
Anmälningskod: 
GRL-MTF-2001-GG