Murare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningsinformation
De flesta murare arbetar med husbyggnation. De vanligaste arbetsuppgifterna är att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med tegel. Murare kan också arbeta med plattsättning eller med stuckatur. Yrket kräver hantverkskunskaper och noggrannhet.
 
För mer information om att läsa som lärling till murare, gå in på Lerums vuxenutbildning.
 
Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Utöver det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), anordnar Lerums vuxenutbildning uppföljning av elevens kunskapsutveckling på företaget, skolförlagd och/eller distans i teorikurser, workshops m.m.
 
Skolan tillsammans med yrkesläraren gör upp en studieplan som baseras på gymnasiala kurser. Beroende på inriktning, studerar du 1-4 terminer. Utbildningen är CSN berättigad.

Hur söker jag till en lärlingsutbildning?
Du som vill läsa som lärling ska kontakta vuxenutbildningen i kommunen där du bor. Du hittar kontaktuppgifter här.

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
 
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
 
Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga ett personligt  brev med CV till din ansökan samt kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.
 
Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för utbildningen (se utbildningsbeskrivningen).
 
Borttappade originalbetyg:
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 100 p
Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 200 p
Husbyggnad 2 (HUSHUS02) 200 p
Husbyggnad 3 ombyggnad (HUSHUS03) 200 p
Specialyrken (HUBSPC01S) 100 p
Specialyrken (HUBSPC02S) 200 p
Specialyrken (HUBSPC03S) 200 p
 
Utbildningen har ett individuellt upplägg. Den studerande, lärlingsplatsen och ansvarig lärare kommer överens om utbildningens omfattning och längd. Både antalet studieveckor och poäng kan därför komma att variera från lärling till lärling.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Lerum
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: