Reservdelspersonal | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

För den som gillar bilar men inte vill reparera dem är reservdelspersonal det perfekta yrket!

 
Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen till reservdelspersonal ger dig grundkunskaper i hur fordon fungerar och är uppbyggda.
Du får lära dig enklare reparationer och du får praktisk erfarenhet från någon av de företag vi samarbetar med.
 
Idag arbetar en reservdelsperson mycket i datormiljö och ofta är den märkesspecifik, därför är skolans samarbete med branschföretagen mycket viktig.Idag används modernt, datorbaserat studiematerial samt digitala reservdelskataloger och annan datautrustning. Därför är det bra om du har god datorvana.
 
Utbildningen leder till
Efter utbildningen kan du söka jobb i ett branschföretag.
 
Kostnader för eleven
Du betalar för böcker och andra läromedel.
 
Informationsmöte
För att kunna ansöka och bli antagen till en lärlingsutbildning måste du delta på något av våra obligatoriska informationsmöten. Anmälan till informationsmötet och datum för detta finna på Arbetsmarknad och vuxenutbildnings hemsida www.goteborg.se/larling. Ansökan görs på plats på informationsmöte.
 
Antagning
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång till utbildningsplatser. Priorietering sker utifrån utbildningsbakgrund. Först blir du antagen till en orienteringskurs på fyra veckor där du introduceras i yrket och söker en lärlingnsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.
 
Utbildningsanordnare
Motorbranchens tekniska gymnasium
Västra Frölunda
 
Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.
 
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
 
Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.
 
Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).
 
Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.
 

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Ansök nu

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Göteborg
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRL-RDP-2019-GG