Stödassistent - lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Vill du ha ett yrke som är utmanande, stimulerande och mycket omväxlande och göra skillnad för andra? Som stödassistent bistår du personer med olika funktionsvariationer att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar.
 

Viktig information

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
 

Utbildningens innehåll

Du läser kurser i skolan en dag per veckan, övriga vardagar är du på en arbetsplats och lär dig vanliga arbetsuppgifter för en stödassistent.
 

Utbildningen leder till

Stödassistenter jobbar med personer som har beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS). Det kan handla om fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja individens förmågor och självständighet.  I arbetet ingår också att dokumentera individens utveckling och behov för att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Som stödassistent kan du arbeta på många olika arbetsplatser: på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn och ungdomar.

Karriärvägar om du vill läsa vidare är vidareutbildning till stödpedagog.
 

Kostnader för eleven

Kurslitteratur cirka 3000 kr
 

Studiebesök

Du har möjlighet att kontakta skolan och prata med lärare eller utbildningsledare för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta vår expedition på 031-7921800
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.
Handledaren som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller är på plats på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din lärlingsplats.
 

Studieperioder

Utbildningen startar 2021-04-06 och avslutas 2022-07-04
studieperioder:
2021-04-06-2021-07-09
2021-08-09-2021-12-31
2022-01-03-2022-07-04
 

Antagning

Informationsmöte: kommer att ske i mars, datum lämnas ut senare
Först blir du antagen till en orienteringskurs där du introduceras i yrket och söker en lärlingsarbetsplats. Du blir antagen till hela lärlingsutbildningen först efter det att du matchats mot en lärlingsarbetsplats.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Lärlingsplatser i Partille kommun
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen Partille
Ansvarig vuxenutbildning: Partille

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
 
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
  

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Partille
Längd: 
61 veckor
Poäng: 
1 440
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRL-STA-2104-PE