Validering Bygg | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Kontinuerliga kursstarter sökbara under 2019.
 
Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Byggvalidering är till för dig som arbetat inom byggyrket en längre tid och därmed har erfarenhet och kunskaper som du vill pröva för att få intyg på din yrkeskompetens.
 
Just nu kan du validera följande bygginriktningar:
- Anläggningsarbetare
- Betongarbetare
- Byggnadsträarbetare
- Golvläggare
- Murare
- Målare
- Plattsättare
- Ställningsbyggare

OBSERVERA: Det är INTE en komplett grundutbildning utan är endast tillgänglig för dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet inom någon av inriktningarna.
 
Hur ansöker du?
1. Ansökan sker via länken till höger som leder till Alvis där du kan göra din ansökan. Bifoga arbetsintyg från tidigare yrkeserfarenhet som styrker din behörighet. I ansökan beskriver du vilken yrkeserfarenhet och inom vilka områden du har erfarenhet inom bygg samt under hur lång tid du arbetat med det. Du kommer sen bli kallad till en översiktlig kompetenskartläggning så fort som möjlig efter din ansökan.

Om du bedöms ha tillräckliga förkunskaper kan du kallas till en fördjupad kartläggning av din yrkeserfarenhet.
 
2. Du som efter kartläggningen anses uppfylla grundvillkoren för en validering erbjuds att under ca 2-6 veckor få genomgå praktiska och teoretiska tester och sedan få möjlighet att erhålla betyg i byggämnen inom din inriktning samt utbildningsbok eller yrkesbevis efter avslutad validering.
 
Om validering beslutas om efter kartläggning, ca 1600 p inom vald inriktning.

Ta gärna kontakt med studievägledningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg om du har frågor om din yrkeserfarenhet och validering:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Box 5412, 402 29 Göteborg, www.goteborg.se/komvux, Telefon: 031-368 30 00

Förkunskaper: 

OBSERVERA

För att bli antagen måste du ha minst ett års praktiska erfarenheter från en svensk byggarbetsplats alternativt minst 3 års praktiska erfarenheter från en utländsk byggarbetsplats.

För utbildningen ska du ha förutsättningar för studier och rekommenderad nivå Sfi C.

Ange i din ansökan vilken yrkeserfarenhet inom bygg du har (ange även vilka arbetsuppgifter du haft) samt under hur lång tid du arbetat inom yrket.

Handlingar som bifogas ansökan
Bifoga eventuella arbetsgivarintyg och betyg från utbildning med inriktning bygg. 

Validering av yrkeskompetens

Validering innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och förmågor inom ett yrke.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Kontinuerlig antagning: 
Ja
Efteranmälan: 
Anmälningskod: 
GRV-BYG-2019-GG