Buss yrkesförare med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Bli bussförare! En branch med mycket goda möjligheter till arbete.

Utbildningens innehåll
I utbildningen ingår yrkeskurser, språkstudier och kurs i kommunikation. Du läser sfi eller svenska som andraspråk, beroende på din språknivå vid kursstart. Utbildningen innehåller övningskörning med buss,  trafikteori  i  skolan och  praktik (APL) på en arbetsplats. Du får också kunskap om rutiner, anställningskrav m.m. på olika bussföretag. Examinationen sker på Trafikverket  efter godkänd och genomförd utbildning. Studietakt: heltid måndag - fredag  8.30 - 16.00.

Utbildningen leder till
Utbildningen  ger dig möjlighet att ta körkort D och yrkeskompetensbevis (YKB). Du kan sedan söka arbete som yrkesförare både nationellt och internationellt.

Viktig information
 För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du bifoga följande dokument:
 1. Kopia på svenskt körkort klass B eller motsvarande behörighet utfärdat i annan ESS-stat.
 2. Kopia på körkorttillstånd grupp 3.

2019-11-22 är sista dag för inlämnande av körkortstillstånd.

Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på  www.transportstyrelsen.se/korkort. Här beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.

Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad.  Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom.  Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.
  
Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!

Observera att du skall ha fyllt 21 år innan utbildningen påbörjas. För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21-23 år får ditt körkort en begränsning och du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 24 år. Se Transportstyrelsen.se för mer information. 

Kostnader för eleven
I utbildningen ingår avgiften för en uppkörning samt ett teoriprov för körkort och Yrkeskompetensbevis. Om du måste köra upp vid fler tillfällen får du bekosta detta själv.
 
Kostnaden för eleven blir ca 2500 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort. Kosnader för arbetskläder och skor tillkommer.

Informationsmöte
Innan antagningen görs kommer du att kallas till en personlig intervju samt information och även kontroll av körvana. Du måste delta i intervjun/informationen för att kunna komma ifråga för antagning till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder
I utbildningen ingår 35 dagars praktik (APL).  Vid APL följer du din handledares arbetstider.

Plats för utbildningen
Stenungsund, Munkerödsvägen 5

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Stenungsund

Ansvarig vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Stenungsund

Studieperioder
2020-01-07  -- 2020-07-03
2020-08-03 -- 2020-12-25
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Dokument som ska skickas med ansökan

För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du bifoga följande dokument:
 1. Kopia på svenskt körkort klass B eller motsvarande behörighet utfärdat i annan ESS-stat.
 2. Kopia på körkorttillstånd grupp 3. Körkortstillstånd ska vara giltiga under hela utbildningstiden.

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Stenungsund
Längd: 
47 veckor
Poäng: 
1 000
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
onsdag, november 6, 2019
Anmälningskod: 
GRS-FPT-2001-SD