Kock Storkök/Restaurang med språkstöd (Stenungsund) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår både yrkeskurser och språkstudier. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Alla förekommande arbetsmoment och teorikunskaper inom restaurang och storhushåll ingår i de gymnasiala kurserna. Mest tid lägger vi på yrkeskurser och du kommer även att lära dig det svenska språket både i undervisningsköket och på teoretiska lektioner.

Studiebesök och praktik (APL) på företag visar hur arbetsmarknaden fungerar. Utbildningen bedriver också restaurang så du kommer att möta våra gäster som kommer och äter den mat eleverna lagar.

I utbildningen ingår förutom yrkeskurserna även språkstudier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningen har ett planerat studieuppehåll på 4 veckor under sommaren 2022 och sommaren 2023.


Utbildningen leder till

Efter slutförd utbildning med betyg i alla gymnasiekurser har du möjlighet att söka arbete som kock inom restaurangbranschen eller inom storhushåll.
 

Kostnader för eleven

Kläder och kurslitteratur kostar ca 2500 kr. Utöver detta kan det tillkomma kostnader för lunch.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Du kommer att genomföra två APL-perioder om vardera 6 veckor under utbildningen.
 

Studieperioder

2022-04-04 -- 2022-07-01
2022-08-01 -- 2023-01-06
2023-01-09 -- 2023-06-30
2023-07-31 -- 2023-12-08
 

Antagning

Informationsmöte:
Innan antagningen görs kommer du att kallas till en personlig intervju samt information.
Du måste delta i intervjun/informationen för att kunna komma ifråga för antagning till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du vet dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Stenungsund, Gymnasievägen 8, Nösnäs
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Stenungsund
Ansvarig vuxenutbildning: Stenungsund
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Stenungsund
Längd: 
80 veckor
Poäng: 
1 300
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRS-RES-2204-SD

Extramaterial

Köksbiträde Yrkesfilm Arbetsförmedlingen