Lastbil yrkesförare med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Tycker du om att transportera varor korta eller långa sträckor? Tycker du om att arbeta självständigt, organisera och ta ansvar? Kan du arbeta efter regler och instruktioner? Vill du studera till lastbilsförare och samtidigt lära dig svenska?
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som lastbilsförare inom lokala, regionala eller internationella transporter. Att köra lugnt och tryggt och känna ansvar för godset är viktiga egenskaper för en lastbilsförare.

Studierna består av både lärarledda lektioner, handledning, självstudier och praktisk övningskörning. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och godshantering. Vissa moment kan du också öva praktiskt i skolans simulatorer. Datorer används i undervisningen och datorbaserade övningsprov för körkortsteori ingår i utbildningen. Bra kunskaper inom data och det svenska språket gör att dina förutsättningar för att klara undervisningen ökar.

Studierna är på heltid och kräver hög närvaro för att klara utbildningen.
 
Svenska
I utbildningen ingår förutom yrkeskurserna även språkstudier. Antingen på SFI-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kurser i svenska språket planeras individuellt beroende på din nivå och studietakt. Vid behov kan du få stöd på ditt modersmål för att underlätta dina studier, särskilt i början då många nya fackord ska läras in.
 

Utbildningen leder till

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som lastbilsförare nationellt eller internationellt. De flesta lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods till olika mottagare, till exempel butiker och kontor. Andra kör gods på långa avstånd, ibland även på natten. Omlastning görs på olika godsterminaler och lagercentraler hela dygnet.

De flesta lastbilsförare är anställda på åkerier. En del förare är egna företagare som kör själva, men har ibland också  anställda förare.

Lastning och lossning ingår ofta i arbetet. Då måste man beräkna hur lastbilen bäst lastas med tanke på stabilitet och lastsäkring. Medvetenhet om regler inom säkerhets-och miljöområdet är viktigt. Du vet hur du kör på ett klokt sätt för att minska miljöpåverkan och minska kostnader för bränsle och slitage.
 

Viktig information

Du måste ha körkort för behörighet B.
Du måste ha ett körkortstillstånd för behörighet CE, grupp 2 eller grupp 3 för att bli antagen till utbildningen.

Senast den 9 februari 2021 måste du lämna in kopia på körkortstillstånd och ditt B-körkort på ditt studerandekonto.

Bifoga som dokument till din ansökan. 

Du söker körkortstillstånd på  www.transportstyrelsen.se/korkort

När du ansöker om körkortstillstånd får du en fråga på vilket sätt du önskar få tillståndet till dig; välj -epost.  Att få tillståndet hemskickat via post tar längre tid.  Körkortstillståndet kostar inget.

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg. Läkarintyget skickas till transportstyrelsen.
Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad.  Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom.  Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet.

Kostnad för ett läkarintyg
Priserna för en undersökning varierar.
Räkna med från 260 kr - 1300 kr beroende på hur länge och hur många gånger du behöver undersökas.
Kostnaden tas ut enligt timtaxa för läkare, vilket innebär 260 kr för varje påbörjad 15 min. Som lägst blir kostnaden 260 kr. Tar intyget totalt en timma blir kostnaden 1040 kr. Och för t.ex. 1 tim. och 15 min är kostnaden 1 300 kr.
Kostnader för prover och ev. synundersökning tillkommer.
 

Kostnader för eleven

Du betalar för skyddsskor,skyddskläder samt kurslitteratur. Cirka 2000 kronor.
Annars är utbildningen kostnadsfri men du får själv stå för de kostnader som rör körkort och intyg, yrkeskompetensbevis,YKB-kort, (körkort och foto).

Skolan står för en uppkörning, teoriprov och ett Yrkeskompetensprov. Om du behöver göra fler prov så får du bekosta dem själv.
 

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt på grund av rådande pandemi. Kontakta hakan.bjurkvist@educ.goteborg.se
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Totalt ca 8 veckor
 

Studieperioder:

2021-04-05 - 2021-07-02
2021-08-09 - 2021-12-17
2022-01-03 - 2022-05-20
 

Antagning

Du kommer att få en kallelse till din e-postadress för samtal om förutsättningar för studier. Samtalet ligger till grund för antagning och är obligatoriskt.
 
Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen:
Otto Elanders gata 4
421 32 Västra Frölunda

Utbildningsanordnare:
Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Utbildningsförvaltningen,

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
- har lägst betyg E från sfi kurs C eller motsvarande
- inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
- har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 21 år vid utbildningsstarten.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Ladda upp kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3.
Du ska ha ett svenskt körkort med B-behörighet. Om du istället har ett körkort motsvarande B-behörighet från ett EES-land ska du byta ut det mot ett svenskt för att kunna bli antagen. Du får inte ha två körkort samtidigt.
Körkortstillståndet ska vara giltigt under hela utbildningstiden.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Kurser: 

Godshantering - vux GODGOD1 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Godstrafik GOSGOD0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Yrkessvenska KGYORI11F 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Grundläggande digital kompetens KGYORI11G 100 Fordonskombinationer godstransporter TRAFOR0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Yrkestrafik - vux TRAYRK1 300 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
52 veckor
Poäng: 
1 100
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRS-FGT-2104-GG