Betongarbetare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

En betongarbetare är specialist på arbeten som innehåller betong, ett mångsidigt och mycket starkt material. Det finns  många arbetsområden som hanterar betong vilket gör att ditt yrke alltid innebär nya möjligheter.

Utbildningens innehåll
Utbildningen till betongarbetare ligger inom ramen för trä-/betong-/murinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är detsamma som för murare och snickare. De gemensamma delarna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning. Den sista tredjedelen  är specialiserad på betongarbeten.

Gjutning och armering är betongarbetarens två huvuduppgifter. Husgrunder är ofta gjutna i betong. Även broar, vägar och golv gjuts i betong. Gjutningen görs i en form som sätts upp på plats. För att en betongkonstruktion ska bli tillräckligt stark måste den armeras med hjälp av armeringsjärn som löper genom den färdiga konstruktionen enligt ett visst mönster. Detta får du lära dig på utbildningen.

Efter utbildningen söker du arbete som lärling. Du är lärling på ett företag i cirka 5800 timmar, 2,5-3 år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som betongarbetare. Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen kräver att du studerar på heltid.

Utbildningen leder till
Betongarbetaren arbetar med armering av betongkonstruktioner. De flesta hus vilar på en grund av armerad betong. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement, t ex väggar eller fasadelement, som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats.

Som betongarbetare arbetar du inte enbart  med huskonstruktioner utan det finns många andra arbetsuppgifter, t ex väg- och brobyggen. Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men arbetet underlättas av hjälpmedel i form av t ex byggkranar och betongpumpar.

Arbetsgivarna kan variera, från stora rikstäckande byggkoncerner till små firmor som är specialiserade och som arbetar på entreprenad. Att arbeta på entreprenad innebär att du kan vara en begränsad tid på ett bygge för att sedan flytta till ett annat där betongarbete ska utföras. 

Du behöver ha kunskaper i och förmåga att tänka matematiskt då du gör vissa beräkningar när du exempelvis ska blanda betong. Det är också viktigt att du kan kommunicera på din arbetsplats, arbeta i lag och förstå instruktioner.

Fortsatta satsningar inom infrastrukturområdet gör att bristen på betongarbetare kvarstår.

Se gärna film på Youtube: Yrke Betongarbetare

Viktig information
Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling. När du blivit antagen, kom ihåg att söka CSN om det är aktuellt för dig.

Studiebesök
Tisdagar och onsdagar kl 13:00 - 15:00. Kontakta anna.svensson@movant.se om du är intresserad.

Kostnader för eleven
2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker.

Informationsmöte
Innan utbildningen startar kallar skolan till ett informationsmöte. Är du en av dem som blir kallad måste du delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till utbildningen.  Skolan kallar fler sökande än vad det finns platser. 

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt lärande) och delas upp i två perioder; den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt och dina förutsättningar.

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 3,  Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studieperioder
2020-01-07--2020-06-19
2020-06-22--2020-12-25
2020-12-28--2021-04-09

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
66 veckor
Poäng: 
1 650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
onsdag, november 6, 2019
Anmälningskod: 
GRY-BET-2001-GG