CNC-tekniker (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Vill du använda tekniska lösningar för att lösa mänskliga problem?
Gillar du att läsa ritningar och omvandla ritningen till något konkret och gärna tredimensionellt?
Tycker du om att arbeta med verktyg, maskiner och datorstyrda maskiner?
Är du nyfiken, noggrann och lösningsorienterad?
Ja, då kan CNC-teknikerutbildningen vara rätt val.
 

Viktig information

Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid framtida anställning. Även datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen är digital och genomförs med datorstyrda maskiner.  Stor fördel om du har tillgång till dator och internet hemma för att underlätta studierna.  Att kunna de fyra räknesätten underlättar lärandet.
 

Utbildningens innehåll

Först läser du yrkeskurser som ger dig en bred bas. Du tränar på att bearbeta material med olika verktyg och maskiner och du lär dig också hur en tillverkningsprocess ser ut inom industrin och hur industrilösningar utvecklar och påverkar människans livsvillkor.

Denna första del av utbildningen är utvecklad av industrins parter och fristående branschorganisationer. Kompetenserna är grundläggande för industrins alla olika branscher.

Efter du har genomgått de basgemensamma kurser påbörjar du inriktningen inom CNC (Computer Numerical Control , ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner)

Du får lära dig att arbeta med datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM -underlag. Ritningsläsning är viktig del i utbildningen. Du får också träna på att programmera.

Om förutsättningar finns kan du ansöka om att få göra provet för grönt CNC-certifikat under din studietid. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara certifiktatet.  

För mer information se: www.svenskindustrivalidering.se.
Kurserna är nationella gymnasiekurser och ingår i Skolverkets kursutbud. 
 

Utbildningen leder till

Arbetsmarknaden efterfrågar många duktiga CNC-tekniker. Du kan exempelvis  få arbete inom tillverkningsindustrin, inom  fordons-, flygplans- livsmedels- eller möbelindustrin.

Som CNC-tekniker arbetar du ofta skift.  Exempel på framtida arbetsuppgifter kan vara; att kvalitetsäkra produkterna både ekonomiskt och produktionsmässigt; genomföra kvalitetskontroller på slutprodukter; utveckla ny produktdesign. 

Utbildningen rustar även för vidare studier inom industribranschen. 

Se gärna videon om hur det är att arbeta inom industrin.
https://www.youtube.com/watch?v=-bxi2h0W5RQ
 

Kostnader för eleven

Ca 2.300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder.  
 

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt på grund av rådande pandemi. Kontakta: Maria.kulin@veldikompetens.se för vidare information.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats. Du kommer att få göra två apl-perioder. En ligger i slutet av din utbildning.
 

Studieperioder

Period 1: 2022-04-04  till 2022-07-01
Period 2: 2022-08-08  till 2022-12-16
Period 3: 2023-01-02 till  2023-06-09
 

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen blir du kallad till digitalt möte där vi berättar och förklarar viktiga saker  du behöver känna till: schema, kläder i verkstaden, böcker, värdegrund och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3
Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du kunna de fyra räknesätten och ha förmåga att tänka tredimensionellt och ha logiskt tänkande.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

CAD 1 CADCAD01 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... CAD 2 CADCAD02 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... CAD/CAM DARCAD0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Datorstyrd produktion 2 DARDAT02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Datorstyrd produktion 3 DARDAT03 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Industritekniska processer 1 INUINU01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Materialkunskap 1 MAEMAT01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Produktutveckling 1 PRKPRK01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
55 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-CNC-2204-GG
Skola: 
Veldi

Extramaterial

CNC-Operatör Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Som CNC-operatör/tekniker arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast. Beroende på CNC-operatörens kompetens kan arbetsuppgifterna variera från att bara rigga maskiner till att självständigt programmera och läsa ritningar.