Digitala möten | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Viktig information

Utbildningen är en fördjupningsutbildning för den som redan har viss erfarenhet från yrket.
Du måste ha arbetat inom branschen motsvarande minst 50 % under ett år, alternativt 25% under två år. Du behöver bifoga arbetsgivarintyg . Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum och omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterad och signerad av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

Det är viktigt att ha god datavana, att du är van att hanskas med sociala medier, presentationsprogram och mötesappar.
 

Studieform

Gruppundervisning med stora delar distansinslag. Du har lektioner 1-2 dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av kurserna Konferens och evenemang samt Evenemang. Inom kursen Konferens och evenemang kommer du att få lära dig om möteslokaler samt digital presentation, mål och syften för olika mötesformer, prissättning vid event och konferenser, teknisk utrustning, till exempel AV-teknik, digitala medier och plattformar, hållbarhet och säkerhet.

Inom kursen Evenemang kommer du att få lära dig att marknadsföra och sälja olika evenemang via sociala medier och websidor. Det gäller att kunna ge service och bemöta olika målgrupper med skiftande behov i olika situationer. Kommunikation, samverkan, logistik, säkerhetsarbete, dokumumentation och uppföljning är viktiga aspekter inom den digitala världen.
 

Utbildningen leder till

Det senaste året har sättet att genomföra möten och konferenser förändras mycket och är en utveckling som fortsätter. Besöksnäringen kompletteras och konkurrensutsätts av digital teknik, då många möten idag genomförs helt online, utan fysisk kontakt mellan deltagare. I den här utbildningen är vi inriktade mot de nya mötesmönster och de behov av digitala möten och konferenser som omvärlden idag kräver. Under utbildningen kommer du att få lära dig om mötesbranschens utveckling, om olika typer av konferenser och evenemang samt om vilka aktörer som finns och vad de kan erbjuda samt olika kundtyper och deras önskemål.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta med marknadsföring och försäljning. Under hela utbildningen finns ett tydligt fokus på nutidens behov av att hantera modern teknisk utrustning.
 

Kostnader för eleven

1000 kr
 

Studiebesök

Under pandemin har vi ingen möjlighet att ta emot elever på plats för studiebesök. Besök länkarna nedan för mer information om oss på ABF Vux.
Skolans likabehandlingsplan: https://www.youtube.com/watch?v=xmL5EGvdM8o
Vi som jobbar på ABF Vux: https://www.youtube.com/watch?v=p6qEzREnoYs
Studieteknik: https://www.youtube.com/watch?v=7Y_EUUD6mZM
Att utveckla språk på en arbetsplats: https://www.youtube.com/watch?v=0iTmTxIvalc
Kombinera språk-och yrkesutbildning: https://www.youtube.com/watch?v=PVzabfsd7GQ
 

Studieperioder

2021-04-05 - 2021-06-11
 

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Ågatan 10B Göteborg
Utbildningsanordnare: ABF Vux
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Engelska
- Du måste ha arbetat inom branschen motsvarande minst 50 % under ett år, alternativt 25% under två år. Du behöver bifoga arbetsgivarintyg. Det är viktigt att ha god datavana, att du är van att hanskas med sociala medier, presentationsprogram och mötesappar.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Kurser: 

Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A40 40 Evenemang KONEVE0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Konferens och evenemang KONKOF0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hotell och Turism
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
10 veckor
Poäng: 
220
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRY-HDM-2104-GG