E-handel | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Viktig information

Utbildningen är en fördjupningsutbildning för den som redan har viss erfarenhet från yrket.
Du måste ha arbetat inom branschen motsvarande minst 50 % under ett år, alternativt 25% under två år. Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum och omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterad och signerad av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

Det är viktigt att ha god datavana, att du är van att handskas med sociala medier, presentationsprogram och mötesappar.
 

Studieform

Gruppundervisning med stora delar distansinslag. Du har lektioner i skolan en dag  i veckan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av kurserna affärsutveckling och ledarskap där du får göra en omvärldsanalys i den digitala handeln, lära dig handelns nya spelplan, hur agera lönsamt m.m. Kursen personlig försäljning handlar om yrkesrollens utveckling såsom hur ser kunden ut idag, hur ser kundens resa ut, kundens förväntningar, hur får du reda på mer om kunden, hur påverkas du i ett kundmöte, utveckla ett tydligare positivt bemötande m.m. Kursen praktisk marknadsföring handlar om att träffa rätt i den digitala markandföringen och markandsföring i sociala medier m.m.
 

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du utifrån din målgrupp identifiera typkunder, analysera hur du kan anpassa medieval, kundmötet och kommunikation utifrån deras behov och förväntan under kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Hur kan du vinna kundernas förtroende så du blir en naturlig part i deras köpprocess? Du kan ge exempel på olika kontaktytor under en kundresa och vilka delar du själv kan påverka. Du får även lära dig hur du kan ställa relevanta frågor så du förstår dina kunders upplevelser och med detta som underlag utveckla verksamheten utifrån en helhetssyn på kundens resa innan, under och efter ett köp.
 

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur: ca 1300 kr.
 

Studiebesök

För studiebesök och frågor om utbildningen kan du ta kontakt med:

Gunbritt Holmstrand, lärare inom handel
Gunbritt.holmstrand@moa-larcentrum.se
 
Maria Johansson, administratör/platsansvarig
Maria.johansson@moa-larcentrum.se
 
Hilda Curovac, rektor/verksamhetschef
Hilda.curovac@moa-larcentrum.se
 

Studieperioder

2021-04-05 -- 2021-07-02
 

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Östra hamngatan 30-34
Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurs på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Du måste ha arbetat inom branschen motsvarande minst 50 % under ett år, alternativt 25% under två år. Du behöver bifoga arbetsgivarintyg . Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum och omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterad och signerad av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget. Anställningsavtal eller andra intyg godkänns inte.

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Kurser: 

Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A40 40

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Handel och Administration
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
13 veckor
Poäng: 
320
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRY-EHL-2104-GG