Eventtekniker (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Det senaste året har sättet att genomföra event, konferenser och möten förändrats. Branschen kompletteras och konkurrensutsätts av digital teknik, då många möten idag genomförs helt eller delvis online. I den här utbildningen är vi inriktade mot de nya behov av digitala möten, konferenser och event som omvärlden idag har.
 

Viktig information

Yrket kan innebära arbete på obekväm arbetstid såsom kvällar och helger. Det är viktigt att ha god datavana och att du är van att handskas med teknisk utrustning.
 

Studieform

Gruppundervisning med distansinslag. Du har lektioner ca 2-3 dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall. Utöver lektioner i skolan kommer du också att vara på APL(Arbetsplatsförlagt lärande) Se nedan.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av kurserna Eventteknik, Ljudproduktionsteknik, Ljus- och bildproduktionsteknik och Medieproduktion. Utbildningen innehåller dessutom 50 poäng orienteringskurs med fokus på service och bemötande.
 

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som eventtekniker inom ljud, ljus och bild.
 

Kostnader för eleven

ca 1500 kr för licenser, programvaror, litteratur, kostnader för eventuella studiebesök kan tillkomma.
 

Studiebesök på skolan

Vill du veta mer om utbildningen och skolan är du välkommen att kontakta oss.
Rektor Eva Petersén, tel: 0703-001312 eller mail: eva.petersen@abfvux.se

www.abfvux.se
Skolans likabehandlingsplan: https://www.youtube.com/watch?v=xmL5EGvdM8o
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.
 

Studieperioder

2022-04-04 - 2022-07-08
2022-08-08 - 2022-09-09
 

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Ågatan 10B
Utbildningsanordnare: ABF Vux
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. . Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Engelska

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hotell och Turism
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
19 veckor
Poäng: 
450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-HET-2204-GG