Fastighetsskötare/Fastighetsvärd komplettering (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Är du utbildad fastighetsskötare eller fastighetsvärd? Saknar du kunskap inom automatiserade tekniska system? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom automatiserade tekniska system.

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.
 

Viktig information

Undervisning sker på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällen får du arbetsuppgifter att lösa via lärplattform.
Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.
 

Utbildningens innehåll

Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt
Du får kunskaper om trendanalyser och optimering på basnivå.
Du får lära dig att hantera mätutrustning (vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas mm), besluta om nödvändiga åtgärder och avgöra när experthjälp behöver tillkallas
Du får lära dig testa funktion hos brandlarm.
Du får lära dig att utarbeta beslutsunderlag inför inköp och investeringar.
Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.
Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som
långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.
 

Utbildningen leder till

Du breddar din kompetens för att kunna ansvara för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att du i ditt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar men arbetsledning kan förekomma.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det finns flera möjligheter att studera vidare och arbetsmarknaden är god.   
 

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.
 

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.


Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 15 % av utbildningenstiden ska vara apl. apl ligger i slutet av utbildningen.


Studieperioder

Period 1 2022-04-04  - 2022-07-01
Period 2 2022-07-04 - 2022-12-23
 

Antagning

Informationsmöte
Om du blir antagen blir du kallad till informationsmöte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start. 

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4, Göteborg
Utbildningsanordnare: Movant AB
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Fastighetsskötare/Fastighetsvärd komplettering utgår från dina tidigare kunskaper inom fastihetsservice.
För att tillgodogöra dig innehållet måste du ha följande förkunskaper:

- Arbetat inom branschen som fastighetsskötare eller fastighetsvärd motsvarande 100 % under ett år.

Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

eller

Slutfört följande kurser på gymnasial nivå:
- Systemuppbyggnad
- Värmelära
- Elkraftteknik
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice - byggnader
- Fastighetsservice - VVS

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
VVS och Fastighet
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
38 veckor
Poäng: 
550
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-FSK-2204-GG