Fastighetstekniker (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Fastighetsbranschen är möjligheternas bransch och har som främsta uppgift att se till att fastigheterna och de som befinner sig i och omkring dessa har det bra. Fastigheter kan vara bostäder, kontor, skolor, sjukhus och köpcentra.

Gillar du att jobba med drift- och energisystem och se till att allt fungerar? Är du en problemlösare? Ja, då är detta utbildningen för dig - fastighetstekniker.
 

Viktig information

Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.
En stor fördel om du har lust att använda och lära dig logiskt tänkande och utveckla ditt sinne för detaljer i tekniska system, då det hjälper dig att felsöka.  
 

Utbildningens innehåll

Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa.
Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt
Du får kunskaper om trendanalyser och optimering på basnivå.
Du får lära dig att hantera mätutrustning (vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas mm), besluta om nödvändiga åtgärder och avgöra när experthjälp behöver tillkallas
Du får lära dig testa funktion hos brandlarm.
Du får lära dig att utarbeta beslutsunderlag inför inköp och investeringar.
Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.
Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som
långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Du får lära dig att energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Du får träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som
långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.
 

Utbildningen leder till

Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar men arbetsledning kan förekomma.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det finns flera möjligheter att studera vidare och arbetsmarknaden är god.   
 

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.
 

Studiebesök

Du har möjlighet att göra studiebesök på skolan för att träffa lärare, elever och se skolans lokaler. Kontakta goteborg@movant.se innan.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Ca 11 veckor uppdelat på period 2 och 3.
 

Studieperioder

Period 1 2022-04-04--2022-07-01
Period 2 2022-07-04--2022-12-23
Period 3 2022-12-26--2023-05-12
 

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen blir du kallad till informations möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start. 

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4, Göteborg
Utbildningsanordnare: Movant AB
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

Elkraftteknik ELRELF0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Entreprenörskap ENTENR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetsservice VVS FASFAE0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Fastighetsservice byggnader FASFAS0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Systemuppbyggnad SYSSYT0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Värmelära SYSVÄM0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Verktygs- och materialhantering VEKVEK0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Luftbehandling VETLUF0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
VVS och Fastighet
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
58 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-FAT-2204-GG