Fordonstekniker el påbyggnad (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Är du utbildad fordonstekniker? Saknar du kunskap inom el- och hybridfordon? Ja, då är denna utbildning kanske något för dig om du vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridbilar. 
 

Viktig information

Med högspänningar i el- och hybridfordon är kunskap om risker och säkert arbete livsnödvändigt både för dig och din kund. Säkerhet är en viktig del i ditt arbete och du lär dig identifiera och analysera risker i arbetet och hur den egna arbetsplatsen blir trygg och säker.
 

Utbildningens innehåll

Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad fordonsteknikerutbildning, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid.
Undervisning på plats sker en dag i veckan och kompletteras med arbetsuppgifter att lösa via lärplattform för att du ska ha möjlighet att studera parallellt med arbete.
 

Utbildningen leder till

Det finns ett behov av utbildade elbilstekniker med rätt kompetens för dagens moderna fordon. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elbilstillverkare, verkstäder, bensinstationer och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som fordonstekniker och som vill bredda din kompetens.
 

Kostnader för eleven

Ca 2000 kr för allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial.
 

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.
 

Studieperioder

2022-04-04 - 2022-07-01
2022-07-04 - 2022-12-30
2023-01-02 - 2023-03-03
 

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Hildedalsgatan 4
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Engelska  

Fordonstekniker påbyggnad el är en påbyggnadsutbildning. För att tillgodogöra dig innehållet måste du ha följande förkunskaper:

- Arbetat inom branschen som fordonstekniker/personbilsmekaniker motsvarande 100 % under ett år.

Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

eller

Slutfört följande kurser på gymnasial nivå:
- Bromsar, kaross och chassi
- Komfort och säkerhetssystem 1a
- Motorer och kraftöverföring
- Personbilsteknik introduktion
- Reparation av personbil och lätt transport
 
Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.


Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.


Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

El- och hybridfordon 1 ELCELO01 100 El- och hybridfordon 2 ELCELO02 100 Praktisk ellära ELLPRA0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Personbilar - system- och diagnosteknik 1 REPPER01 200 Personbilar - system- och diagnosteknik 2 REPPER02 100

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
48 veckor
Poäng: 
650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-FTP-2204-GG