Golvläggare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Jobbet som golvläggare är både fritt och varierande". Elev på golvläggarutbildningen. Du byter ofta arbetsplats och har kontakter med olika kunder.  Det är en fördel att du gillar och har en känsla för färg och form.

Utbildningens innehåll
De två första tredjedelarna av utbildningsinnehållet är detsamma som för murare och snickare. De gemensamma delarna ger dig en bred bas inom byggbranschen oavsett inriktning. Den sista tredjedelen  är specialiserad på golvläggning.  Innan golvet kan läggas måste underlaget vara jämnt. Under utbildningen får du därför lära dig och träna på hur du förarbetar innan du börjar lägga golv: riva gamla mattor, spackla och slipa golv.

Utbildningen förutsätter att du har förmåga att räkna ut hur mycket golvmaterial du behöver lägga på en yta.  

Efter utbildningen söker du arbete som lärling. Du är lärling på ett företag i cirka 5800 timmar, 2,5-3 år. Under lärlingstiden får du lärlingslön från företaget. Först efter att du har avslutat dina lärlingstimmar kan du göra ditt yrkesprov och få ditt yrkesbevis som golvläggare.  Information om detta kan du läsa på Byggnadsindustrins yrkesnämnds (BYN) hemsida.

Utbildningen kräver att du studerar på heltid, men studietakten är individuell, vilket innebär att utbildningstiden kan variera mellan 60 och 72 veckor beroende på dina förutsättningar.

Utbildningen leder till
Golvläggare arbetar med golvbeläggningar av bland annat textil, plast, linoleum, kork och parkett. Det mesta av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som till exempel mattor på rulle eller parkettbrädor.

Du ska också kunna utföra specialjobb, till exempel mönsterläggning av parkettgolv. En del golvläggare specialiserar sig på golv och väggar i våtrum och badrum. Här ställs det extra krav på skicklighet eftersom skarvarna svetsas ihop och måste bli helt täta. Även renovering och underhåll är en specialitet inom golvläggning.     

Viktig information
Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling. När du blivit antagen, kom ihåg att söka CSN om det är aktuellt för dig.

Studiebesök
Tisdagar och onsdagar kl 13:00 - 15:00. Kontakta anna.svensson@movant.se om du är intresserad.

Kostnader för eleven
2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker. 

Informationsmöte
Innan utbildningen startar kallar skolan till ett informationsmöte. Är du en av dem som blir kallad måste du delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till utbildningen.  Skolan kallar fler sökande än vad det finns platser. 

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder, den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt.

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 3,  Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Studieperioder
2020-01-07--2020-06-19
2020-06-22--2020-12-25
2020-12-28--2021-06-04

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
74 veckor
Poäng: 
1 850
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
onsdag, november 6, 2019
Anmälningskod: 
GRY-GOL-2001-GG
Skola: 
Movant

Extramaterial

Golvläggare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Golvläggare arbetar med att lägga mattor och golv av olika material så som textil, linoleum och parkett. Man byter ofta arbetsplats och har kontakter med olika kunder. Att ha känsla för färg och form är en fördel i arbetet.