Kock inom storkök/ lunchrestaurang | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Viktig information

Samtliga kurser, 1050 poäng, är obligatoriska.
 

Utbildningens innehåll

Under utbildningen är du med och arbetar i skolans restauranger. Där får du pröva dina färdigheter i en levande restaurangmiljö och blir väl förberedd för arbete både inom storkök och lunchrestaurang. I skolan har du både teoretiska och praktiska lektioner. Utbildningen innehåller även arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och du kan välja praktikplats beroende på om du vill inrikta dig mot storkök eller mot lunchrestaurang.   

Det är inget studieuppehåll över julen 2021 utan du kommer arbeta med självstudier hemifrån under mellandagarna.

Utbildningen kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning. 
 

Utbildningen leder till

Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom storkök och lunchrestaurang. På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden.
 

Kostnader för eleven

Kostnader för arbetskläder, skor och litteratur uppgår till ca 2000 kr.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. APL genomförs på olika praktikföretag i regionen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder: du gör du minst 15 % av utbildningen som apl. Utbildningen är uppdelad i två perioder och varje period innehåller apl. Har du arbetat tidigare i ett storkök lunchrestaurang kan vi validera viss del av din praktik.
 

Studieperioder

Period 1: 2021-04-05 - 2021-06-25, 12 veckor
Period 2: 2021-08-09 - 2021-12-31, 21 veckor (självstudier under julen 2021)
Period 3: 2022-01-03 -- 2022-03-25, 12 veckor
 

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Undervisningen sker i Elof Lindälvsgymnasiets moderna utbildningskök med tillhörande restaurang. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbacka station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.

Utbildningsanordnare: Elof Lindälvs gymnasium

Ansvarig vuxenutbildning: Kungsbacka Vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
  

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
45 veckor
Poäng: 
1 050
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRY-KRS-2104-KA