Plåtslagare (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Det är bra att gilla geometri när du jobbar som plåtslagare! Elev på Plåtslagarutbildningen.
Det vill säga att du bör ha känsla för tredimensionella kroppar, och hur du beräknar omkrets, area och volym. 

Viktig information

Utbildningen kräver att du studerar på heltid. Heltid betyder att du ska räkna med att vara aktiv elev under utbildningen på skolan mellan 08.30-16.00, måndag till fredag.  Variationer i schemat kan förekomma.
Det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, apl, och arbeta som lärling.

För att klara utbildningen behöver du ha kunskaper i matematik, då du gör beräkningar för exempelvis hur mycket plåt som behövs i ett arbete. Det är också viktigt att du kan kommunicera med din arbetsplats och förstå instruktioner.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till plåtslagare är för dig som vill arbeta i ett fritt hantverksyrke, med stor variation och med specialistkompetens. Utbildningen är en del av bygg- och anläggningsprogrammet och kursinnehållet är godkänt av branschrådet. Utbildningen har två olika utgångar, en mot ventilationsplåtslagare, 800 poäng,  och en mot byggnadsplåtslagare, 700 poäng.

Du väljer inriktning först när du kommit in på utbildningen och fått mer information. Utbildningstiden kan variera beronde på förkunskaper och egen drivkraft.

Under utbildningen tränar du på att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
Du får kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
Du får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Du får lära dig att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
Du får lära dig att göra riskbedömningar.
Viktigt är att kunna utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete - detta får du träna på.
Du får kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
Att kunna samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk är en viktig del i utbildningen.

Efter utbildningen

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en lärlingsanställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Lärlingslönen baseras på antalet timmar som du gjort din lärlingstid och ökar därför gradvis ju längre du är lärling.

Du måste själv söka anställning som lärling.

Cirka 2,5 år går du som plåtslagarlärling. Därefter behöver du göra du ett praktiskt och teoretiskt prov. Provet gör du på plåtslagarbranschens egen skola i Katrineholm. Först därefter ansöker du om ditt yrkesbevis som plåtslagare. 
Läs mer på:  PVF Yrke & Utbildning

Utbildningen leder till

Byggnadsplåtslagaren arbetar mestadels utomhus och ofta på höga höjder. Du arbetar både på plåtfasader och plåttak. Vissa tillverkar och monterar exempelvis fönsterbleck. Plåt är ett gammalt och samtidigt högst modernt material som hela tiden utvecklas.  Användningsområdena blir bredare och fler.

Arbetsuppgifterna är varierande och yrket är mycket självständigt. Dessutom ställs höga krav på estetik och funktion.

En byggnadsplåtslagare arbetar i många material, dessutom kan rengöring, målning och snöskottning av tak ingå. 

Ventilationsplåtslagare arbetar mest inomhus och tillverkar och monterar ventilationskanaler, fläktar och aggregat. Arbetet genomförs både i färdiga hus och ute på byggarbetsplatser. En del ventilationsfirmor har egna verkstäder och tillverkar delvis egna ventilationskanaler. Många ventilationsplåtslagare har specialiserat sig på att sköta drift och underhåll av större anläggningar. Då används ofta ett datoriserat övervakningssystem. Arbetsdagarna varierar och modern teknik är en förutsättning för att klara arbetet.

Arbetsmarknaden för plåtslagare är god till mycket god.

Kostnader för eleven

Ca 2000 kr för allt du behöver för din utbildning i form av kläder och utbildningsmaterial. 

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan digitalt och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen.  
Mejla goteborg@movant.se så kommer du få en inbjudan till digitalt studiebesök via Teamslänk.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor apl (arbetsplatsförlagt lärande) och delas upp i två perioder, den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på apl kan förekomma beroende på din individuella studietakt samt utifrån de förutsättningar som finns hos din apl-arbetsplats.

Studieperioder

Inriktning Byggnadsplåtslagare:
2022-04-04 - 2022-07-01
2022-07-04 - 2022-12-30
2023-01-02 - 2023-06-02

Inriktning Ventilationsplåtslagare:
2022-04-04 - 2022-07-01
2022-07-04 - 2022-12-30
2023-01-02 - 2023-06-30

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen och tackar ja till utbildningen blir du kallad till digitalt möte om utbildningen, schema och annat du behöver veta inför start. 

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 3
Utbildningsanordnare: Movant AB www.movant.se
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg Stad

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Kurser: 

Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Byggnadsplåtslageri 1 PLTBYG01 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 2 PLTBYG02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 3 PLTBYG03 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG04 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Plåtslageriprocessen PLÅPLS0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Plåtslageri grunder PLÅPLÅ0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsmontering 1 VEIVEN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsmontering 2 VEIVEN02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsservice VEIVET0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsplåtslageri 1 VELVEN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsplåtslageri 2 VELVET02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Luftbehandling VETLUF0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Ventilationsteknik injustering VETVEL0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
61 veckor
Poäng: 
1 650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-PLT-2204-GG