Svetsare (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material inom flera olika branscher. Svets och sammanfogning förekommer i allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till husbyggnad.
 

Viktig information

Inget krav på körkort (B) finns men det är meriterande vid en framtida anställning. Även god datorvana rekommenderas då en stor del av utbildningen sker digital. 
 

Utbildningens innehåll

I början av utbildningen får du lära dig grundläggande industriteknik och grundläggande svetsteknik. Andra terminen väljer du en av följande inriktning; svetsmetoderna MIG/MAG, MMA eller TIG.

Utbildningen varvar teori med praktik. En del av utbildningen kommer att förläggas ute hos företag, apl, arbetsplatsförlagd utbildning, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet och lär dig mer om hur arbetet  fungerar där.

Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövning med godkänt resultat har du möjlighet att få göra maximum två svetsarprövningar. Läraren bedömer om du har förutsättningar att klara en sådan prövning.
 

Utbildningen leder till

Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. . Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med. Enligt Arbetsförmedlingen har svetsare lätt att finna jobb inom de närmsta åren.
 

Kostnader för eleven

Ca 2.300 kronor för kurslitteratur och arbetskläder.
 

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Besöket kan eventuellt ordnas digitalt på grund av rådande pandemi. Kontakta: Maria.kulin@veldikompetens.se för vidare information.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Minst 15 % av utbildningen sker ute på en arbetsplats, apl-plats,  varav en apl-period ligger i slutet av din utbildning.
 

Studieperioder

Period 1: 2022-04-04  till 2022-07-01
Period 2: 2022-08-08  till 2022-12-16
Period 3: 2023-01-02 till  2023-06-09
 

Antagning

Informationsmöte:
Om du blir antagen blir du kallad till digitalt möte där vi berättar och förklarar viktiga saker såsom: schema, verkstadskläder, böcker, värdegrund och annat du behöver veta inför start.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Norra Deltavägen 1-3
Utbildningsanordnare: Veldi Kompetenscenter https://www.veldikompetens.se/
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

Industritekniska processer 1 INUINU01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Produktutveckling 1 PRKPRK01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Kälsvets 1 SAAKÄL01S2 100 Kälsvets 1 SAAKÄL01S3 100 Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Kälsvets 2 SAAKÄL02S2 100 Kälsvets 2 TIG SAAKÄL02S3 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Rörsvets 1 SAARÖR01S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Rörsvets 1, specialisering 2 SAARÖR01S2 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Rörsvets 1 specialisering 3 SAARÖR01S3 100 Rörsvets 2 SAARÖR02S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Rörsvets 2 specialisering 2 SAARÖR02S2 100 Rörsvets 2 specialisering 3 SAARÖR02S3 100 Stumsvets 1 SAASTU01S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Stumsvets 1, specialisering 2 SAASTU01S2 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Stumsvets1 specialisering 3 SAASTU01S3 100 Stumsvets 2 SAASTU02S 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Stumsvets 2, specialisering 2 SAASTU02S2 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Stumsvets2 specialisering 3 SAASTU02S3 100 Svets grund SAASVT0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
55 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-ISV-2204-GG