Undersköterska (Göteborg) | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor är vård och omsorgsutbildning något för dig. Denna utbildning passar mig som vill ha mycket undervisning på skolan." citat av elev på utbildningen.
 

Viktig information

Den här utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Om du läser mot undersköterska kommer du läsa kurser som ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare.
 

Utbildningen leder till

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, inom äldreomsorg, inom funktionsstöd och inom psykiatri.

Efter utbildningen får du ett diplom från Vård & Omsorgscollege. För att få diplomet måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet. Detta intyg används för anställning som undersköterska.
 

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 4500 kr för hela utbildningen.


Studiebesök

Ta kontakt med Ludvig Norlander, ludvig.norlander@educ.goteborg.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till info@arbvux.goteborg.se
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Du kommer att vara på en arbetsplats (apl) fyra veckor varje termin. Under apl-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen heltid.
 

Studieperioder

2022-04-04 -- 2022-06-24
2022-08-08 -- 2022-12-23
2023-01-09 -- 2023-06-30
2023-08-07 -- 2023-10-27
 

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen: Diagonalen 6, Lindholmen, Göteborg
Utbildningsanordnare: Studium
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.
 

Kurser: 

Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01 50 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasia... Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02 50 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasia... Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Gerontologi och geriatrik GERGER0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Omvårdnad 1 OMVOMV01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Omvårdnad 2 OMVOMV02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykologi 1 PSKPSY01 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykiatri 2 PSYPSK02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykiatri 1 PSYPSY01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Social omsorg 1 SOASOC01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Social omsorg 2 SOASOC02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Svenska 1 SVESVE01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Vård och omsorg - specialisering VADVAD00S 100

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
69 veckor
Poäng: 
1 550
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 8, 2022
Anmälningskod: 
GRY-VOU-2204-GG