Vårdbiträde/Undersköterska flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Den här utbildningen är för dig som vill studera vård och omsorg. Du kan välja om du vill läsa mot vårdbiträde eller undersköterska. Du kan välja studietakt (50% eller mer) och utbildningen kan kombineras med arbete.
Utbildingens längd varierar beroende på din studietakt och om du läser mot vårdbiträde (800 p) eller undersköterska (1500 p).

Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och datorer.
 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Utbildningen ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare.

Inom kurspaketet väljer du att läsa någon av fördjupningarna: äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller psykiatri. 

För att få diplom från Vård & Omsorgscollege måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet.
 

Utbildningen leder till

UNDERSKÖTERSKA
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du beroende på vald inriktning arbeta på sjukhus, i hemtjänst, i daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende eller hemsjukvård.

VÅRDBITRÄDE
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar.
 

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 3000 kr för hela utbildningen.
 

Studiebesök

Ta kontakt med alia-maria.delgado@abfvux.se om du vill göra studiebesök på skolan.
 

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Det ingår två APL-perioder om 4 veckor vardera. Under apl-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen på heltid.
 

Studieperioder

2021-04-05 -- 2021-06-25
2021-08-09 -- 2021-12-17
2022-01-03 -- 2022-06-24
2022-08-08 -- 2022-10-28
 

Antagning

Informationsmöte:
ABF Vux kommer att skicka information om informationsmöte till din e-postadress efter att du fått antagningsbesked.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.
 

Övrig information

Plats för utbildningen:
Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan
Göteborg

Utbildningsanordnare:
ABF Vux
www.abfvux.se

Ansvarig vuxenutbildning:
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
- Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.
 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.
  

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Kurser: 

Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Hälsopedagogik HALHAL0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A50 50 Medicin 1 MEDMED01 150 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Medicin 2 MEDMED02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykologi 1 PSKPSY01 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykiatri 1 PSYPSY01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykiatri 2 PSYPSY02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Akutsjukvård SJUAKU0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Vård och omsorg - specialisering VADVAR00S 100 Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
68 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 9, 2021
Anmälningskod: 
GRY-VOF-2104-GG

Extramaterial

Undersköterska - Yrkesfilm Arbetsförmedlingen