Hitta utbildning | GRVUX

 

Utbildningar att ansöka till 
Nu kan du ansöka till yrkesutbildningar med start i oktober. Sista ansökningsdag är 1 september. 
 
Just nu går att ansöka till någon av restplatserna till augustistarten då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats. Ansökan till dessa restplatser sker genom efteranmälan, vilket innebär att antagningen av behöriga sökande görs i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till en sökt utbildning, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Den som blir antagen får räkna med att starta utbildningen snabbt.
Under efteranmälansperioden kan det tillkomma nya utbildningar om platser blir lediga pga avhopp. En utbildning kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
 
Prata gärna med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun för tips och råd om vilka andra utbildningar du skulle kunna ansöka till eller för att lägga upp en individuell studieplan utifrån dina behov och önskemål. Du hittar kontaktuppgifterna i sidfoten, längst ner på sidan, eller om du klickar på kontaktfliken ovan. 
 
Observera att det kan ske förändringar i utbudet och formerna för undervisningen till  följd av Coronaviruset, Covid-19. Se mer information nedan.
 

Meddelande till dig som just nu läser eller ansöker till en yrkesutbildning via GRvux
Regeringen har på en presskonferens tisdagen den 17:e mars rekommenderat att frivilliga utbildningsformer bedrivs på distans tillsvidare. Det innefattar de yrkesutbildningar som erbjuds via GRvux och vi följer rekommendationen. 
 
Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att begränsa antalet sociala kontakter i syfte att minska tempot och dra ner på smittspridningen av Coronaviruset, Covid-19. Motiven för detta är främst att skydda riskgrupper i samhället och att avlasta hälso- och sjukvården.
 
För dig som just nu studerar på någon av våra utbildningar, eller kommer att börja studera under en tid då begränsningar av sociala interaktioner införts till följd av Coronaviruset, kan detta komma att innebära förändringar i formerna för din undervisning och möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande. Många av utbildningarna har som följd av restriktionerna inslag av distansundervisning. Förutsättningarna för hur distansundervisningen kommer genomföras kan se lite olika ut beroende på vilken utbildning du går. Skolan du går på ansvarar för att informera dig som elev om vad som gäller för just den utbildning du läser. Har du inte redan fått veta det du behöver för dina fortsatta studier kan du kontakta din skola/lärare för mer information.
 
Mer information från Folkhälsomyndigheten betr. rekommendationen hittar du här
Mer information från CSN om studiestöd med anledning av Covid-19 hittar du här
 

Senaste nytt 

Gilla och följ GRvux på www.facebook.com/grvux! Där hittar du alltid senaste nytt om de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna i Göteborgsregionen.

Hitta utbildning