Hitta utbildning | GRVUX

 

Ansökningsperioder 
Ansökningsperioden för aprilstarten har nu börjat! Mellan 12e januari och 1a februari kan du ansöka till utbildningar med start i april. Antagningsbesked planeras skickas 10e mars.
 
Efteranmälan till de utbildningar i januaristarten som fortfarande har lediga platser och/eller reservplatser kvar är fortfarande öppen! Observera att om du blir antagen börjar du utbildningen direkt. Efteranmälan pågår som längst fram till den 24e januari.
 
Planerade starter 2022 (med reservation för förändringar)

  • Januari: ansökningsperiod 2021-09-29 -- 2021-10-26
  • April: ansökningsperiod 2022-01-12 -- 2022-02-01
  • Augusti: ansökningsperiod 2022-04-06 -- 2022-05-03
  • Oktober: ansökningsperiod 2022-08-10 -- 2022-08-30

Efteranmälan

Om det finns utbildningsplatser och/eller reservplatser kvar efter att den ordinarie ansökningsperioden är slut läggs dessa ut för efteranmälan. Antagning sker löpande och de som är snabbast med att skicka in kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga, blir erbjudna plats på utbildningen i fråga. Ansökan stängs när samtliga platser har fyllts. Observera att det i samband med efteranmälan kan vara kort tid mellan ansökan, antagning och utbildningsstart. 

 

Under perioden kan utbildningar tas bort som sökbara om platserna fylls. Likaså kan fler utbildningar läggas ut för efteranmälan om det kommer återbud från elever som har antagits eller om antagna elever uteblir från utbildningsstarten. Vi rekommenderar dig som är intresserad av att börja studera, att hålla koll på denna sidan löpande under efteranmälansperioden. 
 

Yrkesförare och körkortstillstånd
Vill du bli yrkesförare och jobba med att köra buss eller lastbil?! Yrkesförarutbildningarna återkommer ofta i utbudet. Vi rekommenderar dig att snarast möjligt skaffa körkortstillstånd då väntetiden hos transportstyrelsen i regel är 3-6 veckor och många sökande hinner inte ordna med blanketter, läkarbesök och körkortstillstånd inom ramen för ansökningsperioden. Då kan du enkelt skicka in en komplett ansökan när ansökningsperioden har startat och på så vis öka dina chanser att bli antagen. Körkortstillstånden är giltiga i 5år.
Du kan läsa mer och ansöka om körkortstillstånd via följande länk: https://www.transportstyrelsen.se/korkort
 

Studievägledning
Prata gärna med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun för tips och råd om vilka andra utbildningar du skulle kunna ansöka till eller för att lägga upp en individuell studieplan utifrån dina behov och önskemål. Du hittar kontaktuppgifterna i sidfoten, längst ner på sidan, eller om du klickar på kontaktfliken ovan. 
 

Senaste nytt 

Gilla och följ GRvux på www.facebook.com/grvux! Där hittar du alltid senaste nytt om de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna i Göteborgsregionen.

Hitta utbildning