Introduktion - Om ansökan | GRVUX

 

SÖKANDE MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER
Om du har skyddade personuppgifter (det är Skatteverket som beslutar om sekretessmarkering) ska du kontakta din hemkommun för att göra en ansökan.
Du ska inte själv skapa, eller ladda upp några dokument till, ditt studerandekonto utan får instruktioner av den som hjälper dig med din ansökan.