Anläggningsförare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningens innehåll
* Säker väg till jobb
* Nära samarbete med företag och branschorganisationer
* Varierande arbetsuppgifter
  
Att arbeta som grävmaskinist innebär ett fritt och rörligt arbete. Det är en fördel om du har viss vana av maskinkörning och har goda kunskaper i svenska samt matematik. Praktisk grundutbildning genomförs på Kollanda Grus AB. Här lär du dig att köra grävmaskin, grävlastare och hjullastare. Du lär dig maskinskötsel, rit- och mätteknik samt säkerhet. Då du och din lärare bedömer att du har tillräcklig körvana fortsätter du utbildningen på ett entreprenadföretag. Där följer du arbetsplatsens arbetstider och de regler som gäller för branschen.
  
Vår erfarenhet är att beroende på tidigare körvana varierar den tid som de studerande behöver med lärare från åtta till tjugo veckor. Du behöver stor självdisciplin och planeringsförmåga för att klara studierna som delvis genomförs på distans. Under utbildningstiden arbetar du in dig i branschen samtidigt som du får referenser och bred kompetens. 
   
För att bli anställningsbar krävs B-körkort.

Utbildningen leder till
Anläggning samt anläggningsmaskinförare

Viktig information
För att få vara på en arbetsplats behöver du ha ett B-körkort

Kostnader för eleven
Du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från APL-platsen

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmötet planeras hållas under perioden 7/12-13/12 2018.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Finns inga fasta perioder utan när du är klar med introduktionen så är du på en APL plats 4 dagar i veckan och i skolan 1 dag i veckan

Plats för utbildningen
Alafors/Kollanda Ale kommun

Utbildningsanordnare
Komvux  (finns i Himlaskolans lokaler)

Ansvarig vuxenutbildning
Ale kommun

Studieperioder
2019-01-07--2019-06-21
2019-08-05--2019-12-20
2020-01-13--2020-02-14

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
 
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Dessutom måste du bifoga kopia på B-körkort.

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Ale
Längd: 
49 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, november 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-MFA-1901-AE