Vård och omsorg/vårdbiträde flex/komplettering flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor är vård och omsorg något för dig." citat av elev på utbildningen.
 
Studieform
Flexibla studier innebär färre lärarledda lektioner än gruppundervisning. Till stor del studerar du via datorn och har möjlighet att träffa lärare för handledning. God datavana rekommenderas.
Du har lektioner och handledning  i skolan 1-2 dagar/vecka.
Under apl-perioder måste du vara beredd att följa din handledares arbetstider motsvarande heltidsarbete.

Utbildningens innehåll

Du väljer att läsa VÅRD OCH OMSORG (för att arbeta som undersköterska eller skötare) eller VÅRDBITRÄDE. Utbildningen är upp till 1500 poäng.

VÅRD OCH OMSORG, 1500 poäng

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att du utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.Utbildningen ska utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Utbildningen ska utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare.

Inom kurspaketet väljer du att läsa någon av fördjupningarna: äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller psykiatri.
För att få diplom från Vård & Omsorgscollege måste du bli godkänd på alla kurser i kurspaketet och genomföra gymnasiearbetet.

VÅRDBITRÄDE, 800 poäng

Utbildningen ska utveckla din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Utbildningen leder till

VÅRD OCH OMSORG
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare. Efter genomförd utbildning kan du beroende på vald inriktning arbeta på sjukhus, i hemtjänst, i daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende eller hemsjukvård.

VÅRDBITRÄDE
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde i exempelvis hemtjänst, daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende eller hemsjukvård. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar.

Viktig information
Vid kurstart görs en individuell studieplan och då väljer du om du vill läsa utbildningen VÅRD OCH OMSORG
eller till VÅRDBITRÄDE.
För dig som redan läst delar av utbildningen och söker för att komplettera, kommer dina studier planeras utifrån de kurser du redan har läst.

Studiebesök
Kontakta Ewa Zajaczkowska, ewa.zajaczkowska@abf.se om du vill göra studiebesök på skolan.  

Kostnader för eleven
Litteraturen kostar ca 1500 - 2000 kr för hela utbildningen.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

Apl (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår apl (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder
I utbildningen ingår två APL-perioder.

Plats för utbildningen
Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan, Göteborg

Utbildningsanordnare
ABF Vux

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
Antal perioder varierar beroende på om du väljer VÅRD OCH OMSORG eller VÅRDBITRÄDE.
2019-04-08 - 2019-06-21
2019-08-05 - 2019-12-20
2020-01-06 - 2020-06-19
2020-08-03 - 2020-10-02

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet GYARVO 100 Hälsopedagogik HALHAL0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs studieplanering KGYORI11A60 60 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Medicin 1 MEDMED01 150 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Medicin 2 MEDMED02 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykologi 1 PSKPSY01 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykiatri 1 PSYPSY01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Psykiatri 2 PSYPSY02 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Akutsjukvård SJUAKU0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Svenska 1 SVESVE01 100 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
64 veckor
Poäng: 
1 500
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 5, 2019
Anmälningskod: 
GRY-VOF-1904-GG

Extramaterial

Undersköterska - Yrkesfilm Arbetsförmedlingen