Personbilsmekaniker med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningens innehåll
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i bilar, bilars funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Den ska också ge förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Utbildningen ger eleven en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Studierna bedrivs på heltid. Svenskundervisning och modersmålsstöd integreras med de praktiska delarna av utbildningen. Vid behov finns möjlighet att även komplettera med samhällskunskap.
 
Undervisningen sker dels i Hulebäckgymnasiets/Vuxenutbildningens moderna lokaler i Mölnlycke och dels på olika praktikföretag i regionen. Båda skolorna ligger centralt i Mölnlycke och är lätt tillgängliga med kollektiva transportmedel.
 
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande med minst 15%. Utbildningsanordnaren har mycket goda kontakter med branschen vilket ger möjlighet till bra praktik.
 
Framtidsprognosen för yrket ser mycket ljus ut. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.
Antagning sker utifrån intervjuer.

Utbildningen leder till
Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som personbilsmekaniker. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med alla i fordonsverkstad förekommande personbilssmekanikeruppgifter.

Viktig information
Under utbildningen kommer du att behöva använda dator och därför behöver du grundläggande datorkunskaper. Du kommer även att utföra vissa beräkningar varför grundläggande kunskaper i matematik är nödvändiga. Körkort önskvärt men inget krav.

Kostnader för eleven
Skyddsskor ca 500 kronor. Litteraturkostnader ca 1500 kr.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Vid APL följer du din handledares arbetstider. APL utgör ca 15 % av utbildningen. APL kommer att genomföras löpande under utbildningens gång.

Plats för utbildningen
Mölnlycke

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen Härryda

Ansvarig vuxenutbildning
Härryda kommun

Studieperioder
2019-04-08 - 2019-07-07
2019-08-05 - 2019-12-22
2020-01-06 - 2020-07-05
2020-08-03 - 2020-10-11
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
* läser/har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska * inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
* har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI/svenska som andraspråk

Kurser: 

Fordonsteknik introduktion FODFOO0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Orienteringskurs, Kartläggning KGYORI11A 100 Yrkessvenska KGYORI11F 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Bromsar, kaross och chassi PERBRO0 200 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Motor och kraftöverföring PERMOT0 300 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o... Reparation av personbil och lätt transportfordon PERREA0 300 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-o...

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Mölnlycke
Längd: 
69 veckor
Poäng: 
1 300
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 5, 2019
Anmälningskod: 
GRS-PBT-1904-HA

Extramaterial