Lastbil Yrkesförare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningens innehåll
Utbildningen ges i Kungsbacka och varvar teori med praktik. Du läser kurserna Yrkestrafik - vux, Godstrafik, Godshantering - vux, Fordonskombinationer - godstransporter samt, om du behöver, även Yrkessvenska där du lär dig ord och begrepp kopplade till ditt yrke. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar i grupp och enskilt på datorn samt mycket praktisk övningskörning. Teori ges i grupp, sedan rullande schema i den praktiska körundervisningen. I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.
 
Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta yrkesmässigt med godstransporter med lastbil. Utbildningen ger dig efter godkänd och avslutad utbildning C + CE- behörighet, ADR Grund och KL 1 (Transport av farligt gods), Arbete på väg, Truckintyg och Yrkeskompetensbevis. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och lastning och lossning av gods. Du kommer alltså direkt efter utbildningen att vara anställningsbar som lastbilschaufför vid nationella eller internationella godstransporter.

Delar av kursen kan läsas på distans. Examination görs av skolan efter godkänd utbildning, om du inte prövat tidigare på Trafikverket. Du som tidigare prövat för körkort på Trafikverket, för den behörighet utbildningen leder till, har inte möjlighet att examineras av skolans förarprövare. I dessa fall bekostar utbildningen/skolan en uppkörning för respektive C, CE behörighet. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av eleven.

Viktig information
För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du skicka in kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3. Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på  www.transportstyrelsen.se/korkort. Här beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 2 eller 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.

13 november 2018 är sista dag för inlämnande av körkortstillstånd.

Det är väldigt viktigt att du bokar tid för läkarintyg i tid. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad.  Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom.  Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.
  
Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!
OBSERVERA att du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd.

Utbildningen leder till
Det råder idag brist på yrkesförare inom transportbranschen vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda.

Kostnader för eleven
Litteratur, körkortstillstånd, körkort, foto, yrkeskompetensbevis, adr, läkarintyg och arbetsskor = ca 2500 kr.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmötet planeras hållas under perioden 7/12-13/12 2018.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Eleverna genomför APL under en treveckorsperiod på vårterminen och en treveckorsperiod på höstterminen.

Plats för utbildningen
Utbildningen ges i Kungsbacka och platsen där utbildningen bedrivs ligger lätt tillgänglig med kollektiva transportmedel.

Utbildningsanordnare
Elof Lindälvs gymnasieskola

Ansvarig vuxenutbildning
Kungsbacka Vuxenutbildning

Studieperioder
Period 1: 2019-01-07 till 2019-06-21
Period 2: 2019-08-12 till 2019-11-22

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
 
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk 

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.     

Dessutom måste du bifoga kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller grupp 3. Körkortstillstånd skall vara giltiga under hela utbildningstiden.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
39 veckor
Poäng: 
800
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, november 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-FGT-1901-KA