Tekniker automatiserad produktion | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Det mest stimulerande med mitt arbete som automationstekniker är omväxlingen, berättar Björn, som har läst till automationstekniker på Göteborgs Tekniska College.
Utbildningen är meningsfull, spännande och utmanande, mycket tack vare de duktiga lärarna, säger Björn. Utbildningen har gett mig kunskaper i programmering och mycket teoretiskt och praktisk erfarenhet inom el och mekanik.

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.
Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är för dig som är intresserad av att arbeta som tekniker inom modern automatiserad industri. Utbildningen ger dig kunskaper inom installation, drift, programmering och dokumentation av olika system. Du lär dig att förebygga störningar i produktionen med hjälp av planerat underhållsarbete. Du får kunskaper för att förebygga och åtgärda fel inom områdena elektricitet och mekanik.

Du studerar i moderna utbildningslokaler med egna robotceller och produktionslina där du kan kombinera teoretiska och praktiska studier. Du får under studietiden vara med om att bygga, modifiera och programmera olika automatiserade anläggningar.

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagd utbildning, apl, på företag där du får använda och utveckla dina kunskaper tillsammans med en handledare.

Utbildningen leder till
Automationstekniker arbetar med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar och programmera anläggningar som är datorstyrda. I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera apparater och anläggningar och utföra förebyggande underhåll.  Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade till nätverk och felsökningen görs ofta via en uppkopplad dator innan man kommer ut i anläggningen.

Automationstekniker kan också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. Ofta utförs arbetet under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel.

Automationstekniker kan vara anställda av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna. Då är kontakten med kunder en viktig del av arbetet. En hel del resor ingår i sådana arbeten och körkort är därför önskvärt. Du kan vara anställd av ett företag och jobba på en flera avdelningar. Du kan även få jobb på ett serviceföretag och åka runt till olika kunder för att lösa deras problem inom automation.

Studiebesök
Kontakta Ulrika Aiff Ulrika.Aiff@gtc.com eller
Åsa Blidby Asa.Blidby@gtc.com
 
Viktig information
För att tillgodogöra dig utbildningen rekommenderas att du utöver matematikkunskaper har intresse för data och programmering. Du läser 56 veckor beroende på dina förkunskaper och din studietakt.

Kostnader för eleven
Skyddskläder och kurslitteratur cirka 1500 kronor

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte. Där får du veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till utbildningen. Informationsmötet planeras hållas under perioden 7/12-13/12 2018.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

APL-perioder
Under utbildningen kommer du att ha 9 veckor apl.

Plats för utbildningen
Volvo Lärcenter Torslanda
Personalvägen 13

Utbildningsanordnare
Göteborgs Tekniska College.

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborgsstad Arbetsmarknad- och Vuxenutbildning

Studieperioder
2019-01-07--2019-07-05
2019-08-05--2019-12-20
2020-01-06--2020-03-13

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
 
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
El och Energi
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
56 veckor
Poäng: 
1 350
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, november 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-APD-1901-GG