Vård och omsorg påbyggnad | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

"Jag arbetar inom vården, men vill studera ytterligare en inriktning."
Utbildningen är avsedd för dig som vill bygga på en utbildning inom vård och omsorg med ytterligare en inriktning.

Förkunskapskrav
Genomförd utbildning från omvårdnadsprogrammet inom gymnasiet/kurspaket vård och omsorg inom komvux.

Studieform
Flexibla studier, under apl-perioder måste du vara beredd att följa din handledares arbetstider, motsvarande heltidsarbete. Du har lektioner och handledning  i skolan 1-2 dagar/vecka.

Utbildningens innehåll
I detta kurspaket kan du välja inriktning äldres hälsa, hälso- och sjukvård eller psykiatri. Varje inriktning omfattar 300 poäng.

Utbildningen leder till
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska eller skötare inom de inriktningar du läst.

Viktig information
God datavana rekommenderas. Flexibla studier betyder att du använder flera lärformer, till stor del studerar du via datorn och har möjlighet att träffa lärare för handledning.

Studiebesök
Ta kontakt med Elsa Christensen, elsa.christensen@lernia.se om du vill göra studiebesök på skolan.

Kostnader för eleven
Kostnad för litteratur tillkommer med ca 600 kr.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmötet planeras hållas under perioden 7/12-13/12 2018.

Apl (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår apl (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör apl följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din apl börjar tidigt på morgonen, eller att du gör apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl plats.

Apl-perioder
I utbildningen ingår fyra veckors arbetsförlagt lärande.

Plats för utbildningen
Anders Perssonsgatan 18

Utbildningsanordnare
Lernia Utbildning AB

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
2019-01-07--2019-03-29

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av kurs- och antagningsbeskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Vi informerar dig via e-post när det är tillgängligt på ditt konto. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
 
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att kunna bli antagen behöver du ha en genomförd utbildning från omvårdnadsprogrammet inom gymnasiet/kurspaket vård och omsorg inom komvux eller motsvarande.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
12 veckor
Poäng: 
300
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, november 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-VOP-1901-GG